Search

Galerie Benedikta Rejta vypisuje výběrové řízení na dvě odborné pozice. Hledáme kurátora/kurátorku pro správu sbírky moderního umění i pro samostatnou tvůrčí práci na výstavních projektech a grafika/grafičku pro tvorbu vizuální identity instituce, přípravu propagačních a prezentačních materiálů a webu, tvorbu katalogů, spolupráci na grafické podobě výstav.

Předpokládaný nástup: dohodou – optimálně listopad, prosinec 2020 

Přihláška do prvního kola výběrového řízení musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • vlastní vizi pro GBR
  • doklady o nejvýše dosaženém vzdělání
  • profesní portfolio

Všichni uchazeči/uchazečky budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční v druhé polovině října 2020. Termín bude sdělen telefonicky nebo e-mailem.

Přihlášky do výběrového řízení je možné zasílat do 15. října 2020 na poštovní adresu Galerie Benedikta Rejta  v Lounech (označnen obálky KONKURZ KURÁTOR / GRAFIK), Pivovarská 34, 440 01 Louny nebo na e-mail: reditel@gbr.cz.

Doplňující informace v případě potřeby podá ředitelka GBR  MgA. Kateřina Melenová na výše uvedeném e- mailu, popř. na telefonním čísle 776663394.