Search

Včera jsme odeslali otevřený dopis, který byl vyvolaný neustálými stížnostmi ze strany netransparentního Spolku přátel GBR, zasílanými na zřizovatele. Otevřené setkání považujeme za nejlepší řešení. Budeme dále informovat o průběhu a vývoji situace.

Vážení,

zasílám vám tento otevřený dopis, kdy poprvé, po několika měsících, reaguji na vámi vyvíjené aktivity, jež poškozují dobré jméno instituce, kterou v současné době zastupuji a jejíž jméno nesete v názvu. Doposud jsem na invektivy nereagovala. Byla jsem zaneprázdněna stabilizací rozvrácené instituce, kterou jsem převzala. Musím ale reagovat v okamžiku, kdy se opakovaně obracíte v interpelacích na zastupitelstvo, radu, náměstky i hejtmana Ústeckého kraje a mnohá další místa. Vznášíte obvinění a stížnosti na interní záležitosti galerie, vyžadujete odpovědi na skutečnosti, které jsou z podstaty sbírkotvorné instituce neveřejné. Kdo jste? O co vám jde? Proč se skrýváte? Proč je členská základna SPBGR netransparentní? Proč nelze jasně poznat, kolik členů sdružujete a jak široká veřejnost, kterou zastupujete, požaduje odpovědi. Veřejnost by měla vědět, že jsem byla ke spolku od prvního dne ve své funkci mimořádně vstřícná. Dva z vašich členů byli naprosto nestandardně účastni jako svědci procesu předávání instituce. O tomto je sepsán řádný zápis. Od té doby se však SPGBR nepokusil navázat jakýkoliv kontakt. Pokud vám leží osud GBR opravdu na srdci, vyzývám vás ke společnému setkání. Pojďme se poznat a zahájit dialog. Velmi ráda vám představím výsledky interního auditu, který byl dokončen v prosinci a vzešla z něj Koncepce GBR na roky 2021-2025. Máte mnoho otázek, ale my také. Vyšlo najevo nemálo dalších záležitostí, jejichž existence si žádá vyjasnění. Ukazuje se, že jste velmi dobře zpraveni o interních záležitostech instituce. Nazýváte se jejími přáteli. V Galerii Benedikta Rejta jsme otevřeni pro transparentní jednání. Zvu tedy vás, zástupce zřizovatele i nezávislé odborníky ke kruhovému stolu. Sleduji tím několik cílů – vést přímý, kultivovaný dialog, vnést světlo, vynést pravdu a vytvořit podmínky pro další důstojné fungování GBR. Věřím, že také vy máte stejný cíl a moji nabídku přijmete. 

S pozdravem 

MgA. Kateřina Melenová 

ředitelka 

V Lounech 16.3.2021 

Na vědomí: 

Náměstek hejtmana pro kulturu Ústeckého kraje Mgr. Jiří Řehák, odbor kultury ÚK, město Louny, AMG, RGCR, MKČR, Archiweb, A2, Artalk, Culturenet. poradní sbor GBR, Výbor pro kulturu a památkovou péči zastupitelstva ÚK, kulturní komise města Loun.