Search

Z důvodu dokončování instalace výstavy fotografií Karla Goszlera jsou dne 22.6. uzavřena patra -2 a -3 suterén. Z těchto důvodů si můžete prohlédnout ZDARMA další částí výstavy Krajina + v přízemí a prvním podzemním podlaží. Tešíme se na Vás v pátek 25.6. od 17.00, kdy bude v rámci X. Lounské Muzejní noci probíhat vernisáž výstavy výše zmíněných historických fotografií a rovněž zdarma zpřístupněna celá galerie do 22.00.

Děkujeme za pochopení

Tým GBR