Search

GAML | komentovaná prohlídka s autory výstavy KRAJINA – PROSTOR PRO BARVU | 18.00

GBR | večer s umělci sympozia Malování v Počedělicích a výstava KRAJINA +   | 20.00

V sobotu 17. 7. 2021 se už podeváté koná vzpomínková slavnost Sýkorovy Počedělice, tradičně spojená s týdenním sympoziem Malování v Počedělicích. Obě lounské galerie se ke vzpomínce na malíře Zdeňka Sýkoru připojují svým doprovodným programem ve čtvrtek 15. 7. V GAMLu bude od 18.00 hodin probíhat komentovaná prohlídka výstavy KRAJINA – PROSTOR PRO BARVU s autory – manžely Evou a Radimem Vejvodovými. Program dále pokračuje ve 20.00 na vstupním prostranství Galerie Benedikta Rejta, nebo přímo ve výstavě KRAJINA+ (podle počasí). Budeme promítat, vzpomínat a hovořit o krajině, jak jinak…