Search

V neděli 25.7. máte poslední příležitost navštívit výstavu KRAJINA+. K této příležitosti bude probíhat komentovaná prohlídka dílčí expozice UMĚNÍ V KRAJINĚ s kurátorkami Radoslavou Schmelzovou a Dagmar Šubrtovou.

Výstava vznikla v návaznosti na knihu (průvodce) “Současná umělecká díla v krajině”. Jsou zde zastoupeny práce vycházející z hnutí land artu a umění pro veřejný prostor. Autoři často usilují o ekologii místa v krajině, aktivně pečují o krajinu a svým dílem, často dočasným, ji dotvářejí. Někteří naznačují vnímavost ke spirituální rovině přírody. Vystavující umělci: ARCHWERK, Jan Ambrůz, Jiří Beránek, Zdeněk Fránek, Miloslav Sonny Halas, Vladimír Havlík, Lukáš Gavlovský, Kurt Gebauer, Monika Immrová, Pavla Kačírková, Ivan Kafka, Tomáš Kaňkovský, Lenka Klodová, Jiří Kobr, Jan Krtička, Kristýna Kužvartová, Milan Maur, Ladislav Moučka, Bohumír Nowak, Ivo Pavlík, Ester a Tomáš Polcarovi, Zdeněk Ruffer, Tomáš Ruller, Michal Sedlák, Petr Stibral, Miloš Šejn, Jan Šimek, Dagmar Šubrtová, Jakub Tejkl, Vladimír Turner, Jindřich Zeithamml, Martin Zet.