Search

KVĚTEN

út 3.5. od 18 h | PŘEDNÁŠKA Z CYKLU LAND ART

Dagmar Šubrtová a Radka Schmelzová představí novou programovou oblast a odborné směřování galerie.

Historie československého umění vznikajícího v přírodě / Radoslava Schmelzová

Land art se formoval v 60. letech 20. století v USA v návaznosti na minimalismus a konceptuální umění jako nový způsob uvažování o umění. Historie umělecké interakce s přírodním prostředím v tehdejším československém kontextu, je poněkud odlišná. I zde se umění v přírodě se stalo specifickou oblastí výtvarné scény konce 60. let až po 80. léta 20. století.

Příklady současného přístupu k land artu v Čechách / Dagmar Šubrtová

Práce vycházející z hnutí land artu a umění pro veřejný prostor jsou vybrány v návaznosti na knihu s názvem Současná umělecká díla v krajině. Vstupné 100 | 75 Kč

čt 19.5. od 18 h | AQUARIUM | vernisáž II. části výstavy VODA

AQUARIUM je obohacení výstavy o prožitkový rozměr vodního elementu, zprostředkovaný site specific instalací. Interaktivní světelná instalace Vladimíra Buriana vytvoří za využití optických prostředků (hry světel, stínu, barev) smyslový prožitek naší “vodní” lidské podstaty… Splyneme s vodou, za zpěvu velryb, který bude světelnou instalaci doplňovat. Půjde však o víc než o zvuk. Jde o Cetosonoterapii (CST), navrženou francouzským vědcem Pierrem Robertem de Latour. Tato terapeutická metoda využívá schopnosti zvuků a vibrací vydávaných různými druhy kytovců aktivovat biorezonanci s lidským tělem, vedoucí ke zlepšení duševní pohody a zdraví. Vstupné ZDARMA

čt 26.5. od 18 h | VODA V HLUBINÁCH I VÝŠINÁCH | přednáška Davida Pitharta
Přednáška se věnuje koloběhu vody – tedy jejím proměnám, nestálosti, změnám a neuchopitelnosti. Kterou vodu vidíme, vnímáme a kterou přehlížíme? Proč nás voda fascinuje? Proč člověk potřebuje stát na štěrkovém břehu proudící řeky, zatímco mu dnešní krajina nabízí líné a špinavé, zahloubené kanály? Na suché pole neprší – co to znamená?  Co dělá voda v krajině s žhavým slunečním teplem? Jak se může koloběh vody „porouchat“? Posvátné prameny nuracké kultury a likvidace pramenů v betonových skružích z doby JZD. Podzemní voda – tajemná životodárná zásoba na horší časy. Co jsme to udělali s řekami a potoky a jak to napravit? Vstupné 100 | 75 Kč

ČERVEN

pá 3.6. | zahájení výstavy ENERGIE A CIVILIZACE

Unikátní venkovní výstava ukáže v Lounech závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie

Výstava ENERGIE A CIVILIZACE bude v červnu k vidění ve městě Louny. Zájemci ji mohou shlédnout od 3. do 21. června 2022. V noci nasvícená expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. Podle spoluautora a kurátora výstavy Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. „Dostatek zdrojů je limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i technologií. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává globální a může významně narušit geopolitický poměr sil. Stejně tak pokud chceme dosahovat stále vyšší úrovně naší společnosti, musí být starostí každého z nás otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Výstava ukáže typy energií od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, elektromobilita, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Pořadatelem výstavy je Galerie Benedikta Rejta, Informační centrum města Louny a organizátorem je společnost Medialogue.

pá 3.6. od 18 h | LABORATORIUM | vernisáž III. části výstavy VODA

Výstava VODA prosákne do všech pater galerie. Poslední část tohoto výstavního projektu, umístěná v hlubině třetího suterénu, je vodní LABORATORIUM Diany Siswartonové. V této experimentální a edukativní části se dostaneme do samého středu nového vědění o vodě. Dozvíte se o strukturované vodě, o čtvrtém vodním skupenství i o géniovi Viktoru Schaubergerovi. Diana Siswartonová představí také svoje zkušenosti a výsledky výzkumů fyzikálních vlastností vody a jejich aplikací. V neposlední řadě uvidíte práce studentů krajinářské architektury FA ČVUT, z ateliéru Salzmann-Bečvářová, které jsou věnované vodě v krajině. Vstupné ZDARMA

so 11.6. | XI. LOUNSKÁ MUZEJNÍ NOC a TANEC PRAHA 

17h – slavnostní zahájení XI. LOUNSKÉ MUZEJNÍ NOCI

17h – 19h Výstava VODA | vstupné ZDARMA

20.30h TANEC PRAHA V LOUNECH | vstupné 100 | 75 Kč dítě, senior, ZTP (malá část programu bude mimo bezbariérové prostory)Vstupenky k zakoupení zde

Galerie Benedikta Rejta se přidává k programu XI. LOUNSKÉ MUZEJNÍ NOCI mimořádnou událostí. V rámci spolupráce s renomovaným mezinárodním festivalem TANEC PRAHA představuje dvě taneční představení: 
HEREAFTER – sólové představení Kateřiny Szymanski, performerky, tanečnice, vizuální umělkyně, výzkumnice pohybující se mezi výtvarnou a pohybovou performancí. Skrz optiku „vzdálenost, čas a rytmus“ se, na základě osobních zkušeností, dívá na některá společenská  a politická témata současnosti, jejichž výběr ponechává oku, vnímání a interpretaci diváka. V poslední době se stále více zaměřuje na výtvarné umění a její díla se pohybují mezi výtvarnou a pohybovou performancí. Experimentuje s médii, instalacemi a galerijním či veřejným prostorem.
BODY MONOLOGUE 
– sólový projekt řecké tanečnice Gavriely Antonopoulou v choreografii Anastasii Valsamaki, zkušené choreografky s velkou mezinárodní zkušeností zkoumá tancem nevyčerpatelné a až nepředstavitelné možnosti lidského těla. Co nám tělo ve svém monologu sděluje? Mlčí, a přitom k nám promlouvá svými gesty, pohybem a nechává nás žasnout nad dovednostmi, vynalézavostí a fantazií, čeho všeho je schopné. Anastasia Valsamaki jako choreografka debutovala inscenací Sync (2016), která se dostala do výběru Aerowaves 2017 mezi 20 nejslibnějších začínajících evropských choreografů. Body Monologue se dostal do výběru Aerowaves Twenty21.