Search

KVĚTEN

út 3.5. od 18 h | PŘEDNÁŠKA Z CYKLU LAND ART

Dagmar Šubrtová a Radka Schmelzová představí novou programovou oblast a odborné směřování galerie.

Historie československého umění vznikajícího v přírodě / Radoslava Schmelzová

Land art se formoval v 60. letech 20. století v USA v návaznosti na minimalismus a konceptuální umění jako nový způsob uvažování o umění. Historie umělecké interakce s přírodním prostředím v tehdejším československém kontextu, je poněkud odlišná. I zde se umění v přírodě se stalo specifickou oblastí výtvarné scény konce 60. let až po 80. léta 20. století.

Příklady současného přístupu k land artu v Čechách / Dagmar Šubrtová

Práce vycházející z hnutí land artu a umění pro veřejný prostor jsou vybrány v návaznosti na knihu s názvem Současná umělecká díla v krajině. Vstupné 100 | 75 Kč

čt 19.5. od 18 h | AQUARIUM | vernisáž II. části výstavy VODA

AQUARIUM je obohacení výstavy o prožitkový rozměr vodního elementu, zprostředkovaný site specific instalací. Interaktivní světelná instalace Vladimíra Buriana vytvoří za využití optických prostředků (hry světel, stínu, barev) smyslový prožitek naší “vodní” lidské podstaty… Splyneme s vodou, za zpěvu velryb, který bude světelnou instalaci doplňovat. Půjde však o víc než o zvuk. Jde o Cetosonoterapii (CST), navrženou francouzským vědcem Pierrem Robertem de Latour. Tato terapeutická metoda využívá schopnosti zvuků a vibrací vydávaných různými druhy kytovců aktivovat biorezonanci s lidským tělem, vedoucí ke zlepšení duševní pohody a zdraví. Vstupné ZDARMA

čt 26.5. od 18 h | VODA V HLUBINÁCH I VÝŠINÁCH | přednáška Davida Pitharta
Přednáška se věnuje koloběhu vody – tedy jejím proměnám, nestálosti, změnám a neuchopitelnosti. Kterou vodu vidíme, vnímáme a kterou přehlížíme? Proč nás voda fascinuje? Proč člověk potřebuje stát na štěrkovém břehu proudící řeky, zatímco mu dnešní krajina nabízí líné a špinavé, zahloubené kanály? Na suché pole neprší – co to znamená?  Co dělá voda v krajině s žhavým slunečním teplem? Jak se může koloběh vody „porouchat“? Posvátné prameny nuracké kultury a likvidace pramenů v betonových skružích z doby JZD. Podzemní voda – tajemná životodárná zásoba na horší časy. Co jsme to udělali s řekami a potoky a jak to napravit? Vstupné 100 | 75 Kč

ČERVEN

pá 3.6. | zahájení výstavy ENERGIE A CIVILIZACE

Unikátní venkovní výstava ukáže v Lounech závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie

Výstava ENERGIE A CIVILIZACE bude v červnu k vidění ve městě Louny. Zájemci ji mohou shlédnout od 3. do 21. června 2022. V noci nasvícená expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. Podle spoluautora a kurátora výstavy Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. „Dostatek zdrojů je limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i technologií. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává globální a může významně narušit geopolitický poměr sil. Stejně tak pokud chceme dosahovat stále vyšší úrovně naší společnosti, musí být starostí každého z nás otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Výstava ukáže typy energií od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, elektromobilita, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Pořadatelem výstavy je Galerie Benedikta Rejta, Informační centrum města Louny a organizátorem je společnost Medialogue.

pá 3.6. od 18 h | LABORATORIUM | vernisáž III. části výstavy VODA

Výstava VODA prosákne do všech pater galerie. Poslední část tohoto výstavního projektu, umístěná v hlubině třetího suterénu, je vodní LABORATORIUM Diany Siswartonové. V této experimentální a edukativní části se dostaneme do samého středu nového vědění o vodě. Dozvíte se o strukturované vodě, o čtvrtém vodním skupenství i o géniovi Viktoru Schaubergerovi. Diana Siswartonová představí také svoje zkušenosti a výsledky výzkumů fyzikálních vlastností vody a jejich aplikací. V neposlední řadě uvidíte práce studentů krajinářské architektury FA ČVUT, z ateliéru Salzmann-Bečvářová, které jsou věnované vodě v krajině. Vstupné ZDARMA