Search

Jste zvědaví, co se každoročně v červenci děje na akci zvané Malování v Počedělicích? Jak toto sympozium souvisí se Sýkorovými Počedělicemi, slavnostním setkáváním přátel tohoto malíře u pamětního panelu na břehu řeky Ohře? Zajímá vás, kteří umělci na sympoziu od roku 2014 tvoří? Pak přijďte 14. července od 17 hodin posedět na rošt Galerie Benedikta Rejta. V příjemné atmosféře (s možností občerstvení) vám patnáct umělců formou komentované prohlídky představí svá díla.

Vy ovšem zjistíte, že jejich jména už jste slyšeli a že jejich díla – malby, kresby a fotografie – jste v Lounech mohli vidět, dokonce několikrát. Například v roce 2015 a 2016 v Galerii města Loun na jejich společných výstavách nazvaných Krajinou Zdeňka Sýkory. Někteří z nich měli v GAMLu v uplynulých letech také svou samostatnou výstavu, na níž prezentovali i díla vytvořená v rámci počedělického sympozia. Připomeňme například Agaru (2016) Miloše Šejna, Na břehu Ohře (2019) Jana Samce nebo letošní Přiznání barvy Václava Maliny. Jistě není bez zajímavosti, že výše jmenovaní byli Sýkorovými studenty. A právě jméno tohoto malíře všechny spojuje. Mezi účastníky sympozia jsou sice i umělci mladší generace, kteří ho nepoznali, ale jsou s ním propojeni láskou k přírodě a ke krajině. V Počedělicích našli inspiraci také fotografové: úspěšná lounská výstava Jiřího Jiroutka a Pavla Planičky Jiná krajina (2018) měla reprízu i v dalších městech.
Přijďte se seznámit se jmény a díly dalších umělců…

Sympozií Malování v Počedělicích, která se od roku 2014 konají vždy druhý týden v červenci, se dosud zúčastnili:
Mariana Alasseur, Eliška Daňková, Věra Drápalová, Jiří Jiroutek, Hana Klimanová, Václav Malina, Pavlína Martinů, Karolina Mitášová, Miroslava Nová, Josef Novák, Jana Peterková, Pavel Planička, Tomáš Plesl, Tomáš Polcar, Ester Polcarová, Jan Samec, Eva Skarolková, Kateřina Smetanová, Helena Stejskalová, Miloš Šejn, David Šlajs, Jan Mária Valt, Anna Vančátová, Radim Vejvoda, Eva Vejvodová a Gabriela Votýpková.