Search

V listopadu a v prosinci uvádíme v rámci cyklu přednášek POTŘEBA KRÁSY tři výjimečné osobnosti. Již tento týden ve čtvrtek 24.11. od 18.00 přivítáme v GBR Prof. Jiřího Horáčka, prvního z hostů, který promluví na téma Mozek a krása.
Profesor Jiří Horáček pracuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie a v Národním ústavu duševního zdraví na pozici vedoucího Centra pokročilých studií mozku a vědomí. Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku a zabývá se neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek.

Přednáška zároveň otevírá institucionální spolupráci mezi GBR a NUDZ ( Národní ústav duševního zdraví) na přípravě výstavy KRÁSA (28.4. -.31.10.2023).