Search

Doprovodný program právě probíhající výstavy KONSTRUKTIVNÍ TENDENCE | Mezi napětím a křehkou stabilitou začíná v lednu komentovanou prohlídkou kurátora výstavy Pavlem Kapplem 26. 1. v 18.00 a pokračuje v únoru vzpomínáním na vznikání a počátky Galerie Benedikta Rejta 9.2. v 18:00 Galerie Benedikta Rejta očima pamětníků. Další komentovanou prohlídkou 16.2. v 16:00 bude provázet paní Lenka Sýkorová. Únorový program zakončíme 23.2. v 18:00 promítání dokumentárního filmu Zdeněk Sýkora Evropan z produkce ČT, s následnou besedou. 

Výstavu KONSTRUKTIVNÍ TENDENCE můžete vidět do 9. dubna.