Search

2022

LEDEN

čt 27.1.2022 od 18 h | KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy Miloslav Moucha Cesta s kurátorkou Lucií Šiklovou a s autorem. Vstupné 100 | 75 Kč.

ne 30.1.2022 od 15 h | HRA NA BUDOUCÍ MĚSTO

ÚNOR

čt 10.2. od 18 h | PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU CESTA | Miloslav Moucha – malíř, grafik, dřevorytec. Promítání proběhne za účasti jeho autora – fotografa a filmaře Ferdinanda Čermáka, působícího tehdy v mosteckém Oblastním muzeu i Miloslava Mouchy. Archivní materiál: F. Čermák, J. Jedlička, M. Moucha, Oblastní muzeum v Mostě. Vstupné 70 | 50 Kč.

čt 24.2. od 18 h | ROZLOUČENÍ S VÝSTAVOU | KONCERT ELIŠKY SÝKOROVÉ | klavíristka a akordeonistka Eliška Sýkorová mezi obrazy Miloslava Mouchy. Poetická písničkářka nám ve svých písních, kde se promítá láska k francouzštině a dalším cizím jazykům, připomene blížící se konec výstavy umělce, tvořícího v Čechách i ve Francii. Vstupné 70 | 50 Kč.

BŘEZEN

st 1.3. od 16 h | HRA NA BUDOUCÍ MĚSTO | Druhé setkání nad pocitovou mapou města Louny. Jedním z programových zaměření GBR je architektura. Zakladatelé galerie tím mysleli především na významné kapitoly lounské architektury, z nichž první byla spojená s působením královského architekta Benedikta Rejta, jehož jméno galerie nese. Druhá pak s významným obdobím předválečného rozvoje města a s prací zakladatele české moderní architektury Janem Kotěrou. GBR chce v rámci svých edukačních programů fokusovat nejenom minulost, ale i budoucnost. V prostoru galerie je instalovaná zv. „pocitová mapa“ města Louny, která pomáhá vidět jak krásná, tak problematická místa a chápat město jako organický celek. Inspirováni anglickou metodikou participativního plánování Future city game jsme zároveň připravili pro všechny zájemce ( studenty, rodiny s dětmi i seniory) HRU NA BUDOUCÍ LOUNY. Vstup zdarma.

út 22.3. od 18 h | VERNISÁŽ VÝSTAVY VODA | U příležitosti oslavy Mezinárodního dne vody otevíráme největší výstavu roku 2022, věnovanou vodě v jejích nejrozmanitějších podobách. Výstava bude mít několik dalších dílčích vernisáží, které postupně představí instalace ve všech čtyřech patrech, stejně jako mnoho zajímavých doprovodných programů. Vstup zdarma.

čt 31.3. od 18 h | PŘEDNÁŠKA Z CYKLU POTŘEBA KRÁSY s terapeutem Pjér la Šé’zem.

Klinický psycholog Petr KNOTEK, známý spíše svým uměleckým jménem Pjér la Šé’z, provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na jejich cestě při hledání a realizaci osobní svobody. Dlouhodobě spolupracuje především s Jaroslavem Duškem v divadle Vizita. Vydal čtyři publikace – psychologickou studii Indián – zpráva o archetypu, hlubinný román o hledání sebe sama Den svatého Ignora, novelu ve stylu realistického vizionářství Cesta a hlubinnou studii Psychologie souhlasu. Zajímají jej především otázky možností lidského bytí v tomto světě. Předprodej vstupenek od 1. 2. 2022 v pokladně GBR, nebo rezervace na adrese gbr@gbr.cz. Vstup 250 Kč.

DUBEN

čt 7.4. od 17:30 h | SETKÁVÁNÍ LOUNY

Ve spolupráci města Louny a GBR proběhne první akce v rámci projektu Setkávání Louny, jehož cílem je sdílení názorů a podnětů mezi zástupci města a jeho obyvateli. Vstup zdarma.

čt 21.4. od 18 h | PŘEDNÁŠKA Z CYKLU POTŘEBA KRÁSY | VŮNĚ – MOLEKULY KRÁSY | Kateřina Melenová vás provede historií vůní a představí substance používané od pravěku, stejně jako poodhalí nejnovější vědecká zkoumání, která prokazují dalekosáhlý vliv aromatických látek na lidskou psychiku. Součástí přednášky bude i degustace 12 ikonických vůní z vonného repertoáru. Vstupné 100 | 75 Kč

KVĚTEN

út 3.5. od 18 h | PŘEDNÁŠKA Z CYKLU LAND ART

Dagmar Šubrtová a Radka Schmelzová představí novou programovou oblast a odborné směřování galerie.

Historie československého umění vznikajícího v přírodě / Radoslava Schmelzová

Land art se formoval v 60. letech 20. století v USA v návaznosti na minimalismus a konceptuální umění jako nový způsob uvažování o umění. Historie umělecké interakce s přírodním prostředím v tehdejším československém kontextu, je poněkud odlišná. I zde se umění v přírodě se stalo specifickou oblastí výtvarné scény konce 60. let až po 80. léta 20. století.

Příklady současného přístupu k land artu v Čechách / Dagmar Šubrtová

Práce vycházející z hnutí land artu a umění pro veřejný prostor jsou vybrány v návaznosti na knihu s názvem Současná umělecká díla v krajině. Vstupné 100 | 75 Kč

čt 19.5. od 18 h | AQUARIUM | vernisáž II. části výstavy VODA

AQUARIUM je obohacení výstavy o prožitkový rozměr vodního elementu, zprostředkovaný site specific instalací. Interaktivní světelná instalace Vladimíra Buriana vytvoří za využití optických prostředků (hry světel, stínu, barev) smyslový prožitek naší “vodní” lidské podstaty… Splyneme s vodou, za zpěvu velryb, který bude světelnou instalaci doplňovat. Půjde však o víc než o zvuk. Jde o Cetosonoterapii (CST), navrženou francouzským vědcem Pierrem Robertem de Latour. Tato terapeutická metoda využívá schopnosti zvuků a vibrací vydávaných různými druhy kytovců aktivovat biorezonanci s lidským tělem, vedoucí ke zlepšení duševní pohody a zdraví. Vstupné ZDARMA

čt 26.5. od 18 h | VODA V HLUBINÁCH I VÝŠINÁCH | přednáška Davida Pitharta
Přednáška se věnuje koloběhu vody – tedy jejím proměnám, nestálosti, změnám a neuchopitelnosti. Kterou vodu vidíme, vnímáme a kterou přehlížíme? Proč nás voda fascinuje? Proč člověk potřebuje stát na štěrkovém břehu proudící řeky, zatímco mu dnešní krajina nabízí líné a špinavé, zahloubené kanály? Na suché pole neprší – co to znamená?  Co dělá voda v krajině s žhavým slunečním teplem? Jak se může koloběh vody „porouchat“? Posvátné prameny nuracké kultury a likvidace pramenů v betonových skružích z doby JZD. Podzemní voda – tajemná životodárná zásoba na horší časy. Co jsme to udělali s řekami a potoky a jak to napravit? Vstupné 100 | 75 Kč

ČERVEN

pá 3.6. | zahájení výstavy ENERGIE A CIVILIZACE

Unikátní venkovní výstava ukáže v Lounech závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie

Výstava ENERGIE A CIVILIZACE bude v červnu k vidění ve městě Louny. Zájemci ji mohou shlédnout od 3. do 21. června 2022. V noci nasvícená expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. Podle spoluautora a kurátora výstavy Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. „Dostatek zdrojů je limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i technologií. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává globální a může významně narušit geopolitický poměr sil. Stejně tak pokud chceme dosahovat stále vyšší úrovně naší společnosti, musí být starostí každého z nás otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Výstava ukáže typy energií od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, elektromobilita, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Pořadatelem výstavy je Galerie Benedikta Rejta, Informační centrum města Louny a organizátorem je společnost Medialogue.

pá 3.6. od 18 h | LABORATORIUM | vernisáž III. části výstavy VODA

Výstava VODA prosákne do všech pater galerie. Poslední část tohoto výstavního projektu, umístěná v hlubině třetího suterénu, je vodní LABORATORIUM Diany Siswartonové. V této experimentální a edukativní části se dostaneme do samého středu nového vědění o vodě. Dozvíte se o strukturované vodě, o čtvrtém vodním skupenství i o géniovi Viktoru Schaubergerovi. Diana Siswartonová představí také svoje zkušenosti a výsledky výzkumů fyzikálních vlastností vody a jejich aplikací. V neposlední řadě uvidíte práce studentů krajinářské architektury FA ČVUT, z ateliéru Salzmann-Bečvářová, které jsou věnované vodě v krajině. Vstupné ZDARMA

so 11.6. od 17 h | XI. LOUNSKÁ MUZEJNÍ NOC

20:30 h Tanec Praha Vstupné 100 | 75 Kč

HEREAFTER. Sólové představení Kateřiny Szymanski, performerky, tanečnice, vizuální umělkyně, výzkumnice pohybující se mezi výtvarnou a pohybovou performancí. Skrz optiku „vzdálenost, čas a rytmus“ se, na základě osobních zkušeností, dívá na některá společenská a politická témata současnosti, jejichž výběr ponechává oku, vnímání a interpretaci diváka.

Kateřina Szymanski: Performerka, tanečnice, vizuální umělkyně, výzkumnice. Na taneční scéně se aktivně pohybuje od roku 2003. Ve své práci zkoumá komplexnost západoafrického tance, hudby a kultury ve spojitosti s ,,evropským tělem“ a kulturou a nejrůznější současné techniky a přístupu k tělu, prostoru a zvuku. V poslední době se stále více zaměřuje na výtvarné umění a její díla se pohybují mezi výtvarnou a pohybovou performancí. Experimentuje s médii, instalacemi a galerijním či veřejným prostorem.

BODY MONOLOGUE Sólový projekt řecké tanečniceGavriely Antonopoulou v choreografii Anastasii Valsamaki, zkušené choreografky s velkou mezinárodní zkušeností zkoumá tancem nevyčerpatelné a až nepředstavitelné možnosti lidského těla. Co nám tělo ve svém monologu sděluje? Mlčí, a přitom k nám promlouvá svými gesty, pohybem a nechává nás žasnout nad dovednostmi, vynalézavostí a fantazií, čeho všeho je schopné.

Anastasia Valsamaki Choreografka a tanečnice. Vystudovala Greek National School of Dance (KSOT). S Hellenic Dance Company účinkovala v dílech Marthy Graham a Antona Ľahkého a spolupracovala s mnoha významnými choreografy. Jako choreografka debutovala inscenací Sync (2016), která se dostala do výběru Aerowaves 2017 mezi 20 nejslibnějších začínajících evropských choreografů. Spolupracovala s národním divadlem v Řecku, získala ocenění ARTWORKS. Mezi její další díla patří Body Monologue (2018), DisJoint (2020) a W REST L ING (2021). Body Monologue se dostal do výběru Aerowaves Twenty21.

Programy léto 2022

ČERVENEC

čt 14.7. od 17 h | OBRAZY OD VODY / SÝKOROVY POČEDĚLICE – představení autorů a děl. Jednodenní výstava obrazů, kreseb a fotografií účastníků malířského sympozia Malování v Počedělicích se tentokrát uskuteční na „roštu“ Galerie Benedikta Rejta formou komentované prohlídky.

Jste zvědaví, co se každoročně v červenci děje na akci zvané Malování v Počedělicích? Jak toto sympozium souvisí se Sýkorovými Počedělicemi, slavnostním setkáváním přátel tohoto malíře u pamětního panelu na břehu řeky Ohře? Zajímá vás, kteří umělci na sympoziu od roku 2014 tvoří? Pak přijďte 14. července od 17 hodin posedět na rošt Galerie Benedikta Rejta. V příjemné atmosféře (s možností občerstvení) vám patnáct umělců formou komentované prohlídky představí svá díla.

Vy ovšem zjistíte, že jejich jména už jste slyšeli a že jejich díla – malby, kresby a fotografie – jste v Lounech mohli vidět, dokonce několikrát. Například v roce 2015 a 2016 v Galerii města Loun na jejich společných výstavách nazvaných Krajinou Zdeňka Sýkory. Někteří z nich měli v GAMLu v uplynulých letech také svou samostatnou výstavu, na níž prezentovali i díla vytvořená v rámci počedělického sympozia. Připomeňme například Agaru (2016) Miloše Šejna, Na břehu Ohře (2019) Jana Samce nebo letošní Přiznání barvy Václava Maliny. Jistě není bez zajímavosti, že výše jmenovaní byli Sýkorovými studenty. A právě jméno tohoto malíře všechny spojuje. Mezi účastníky sympozia jsou sice i umělci mladší generace, kteří ho nepoznali, ale jsou s ním propojeni láskou k přírodě a ke krajině. V Počedělicích našli inspiraci také fotografové: úspěšná lounská výstava Jiřího Jiroutka a Pavla Planičky Jiná krajina (2018) měla reprízu i v dalších městech. Přijďte se seznámit se jmény a díly dalších umělců…

Sympozií Malování v Počedělicích, která se od roku 2014 konají vždy druhý týden v červenci, se dosud zúčastnili: Mariana Alasseur, Eliška Daňková, Věra Drápalová, Jiří Jiroutek, Hana Klimanová, Václav Malina, Pavlína Martinů, Karolina Mitášová, Miroslava Nová, Josef Novák, Jana Peterková, Pavel Planička, Tomáš Plesl, Tomáš Polcar, Ester Polcarová, Jan Samec, Eva Skarolková, Kateřina Smetanová, Helena Stejskalová, Miloš Šejn, David Šlajs, Jan Mária Valt, Anna Vančátová, Radim Vejvoda, Eva Vejvodová a Gabriela Votýpková

so 23.7. od 18.00h | Hudba pro krajinu | koncert VLADIMÍRA VÁCLAVKA | Slavětín u Loun

Téma KRAJINA je jedním z programových pilířů sbírky i odborného a programového směřování Galerie Benedikta Rejta, které se nově rozšiřuje o fenomén tzv. Land artu – Umění v krajině. Pod tímto pojmem rozumíme nejčastěji výtvarné intervence v extravilánech měst a sídel, případně ve volné přírodě. Dotýkat se krajiny formou uměleckého projevu je však možné ještě daleko jemněji, například hudbou. Dnes již sotva potkáme v krajině poutnická procesí, nezaslechneme oslavné zpěvy, či lidové písně doprovázející tradiční práce na polích… Jemné umělecké intervence jsou vznikající formou produkcí, připravované s maximálním respektem k místní přírodě i geniu loci. Jsou reakcí na devastující masový turismus v podobě nejrůznějších nevhodných atrakcí v krajině, redukující pobyt v přírodním prostředí na zábavní zážitek, či terén pro sportovní výkon. 

Vladimír Václavek je český hudebník, jehož tvorba je ovlivněna alternativním rockem a world music. 
V osmdesátých letech působil jako kytarista a baskytarista brněnských rockových skupin Dunaj a E, později se vydal na sólovou dráhu. Jako instrumentalista, zpěvák, skladatel a autor textů (zhudebnil také poezii Bohuslava Reynka, Antonína Přidala a dalších autorů) vydal alba, často meditativně laděné hudby: Jsem hlína, jsem strom, jsem stroj (1994), Písně nepísně (2003), Ingwe (2005) a Barvy Radugy (2015). Dlouhodobě spolupracuje se zpěvačkou Ivou Bittovou, se kterou nahrál dvojalbum Bílé inferno (1997).

SRPEN

čt 25.8. POSLEDNÍ KAPKY VÝSTAVY VODA

od 18:00 h | přednáška Klára Salzmann

Voda je nezbytnou součástí krajiny, půdy, rostlin, živočichů a také našich těl. Bez vody není život, neklíčí semena, nerostou stromy a zvířata.

Přesto se voda z naší krajiny ztrácí.  Proč se tak děje a jak to můžeme změnit?  Co můžeme my tady a teď pro to udělat?

Vstupné 100 | 75 Kč

od 20.30h | projekce českého filmu HASTRMAN

Rozloučení s výstavou VODA jsme spojili s projekcí sugestivní české filmové adaptace románu Miloše Urbana HASTRMAN. Jde o romantické drama v režii Ondřeje Havelky, odehrávající se na českém venkově první poloviny 19. století.

Vstupné zdarma se vstupenkou z přednášky Kláry Salzmann

26. 11. | sobota

14.00 | komentovaná prohlídka

výstava Pavel Nádvorník | Retrospektiva 0.1
Kurátoři Pavel Vančát a Gábina Fárová vás osobně provedou výstavou. Součástí prohlídky bude i vzpomínání na činnost Družstva Radost, jehož byl Pavel Nádvorník zakládajícím členem.

15.00 | cyklus přednášek Potřeba krásy

Stanislav Doležal | Zvuková alchymie aneb Magická krása zvuku

Hudební vystoupení na koncertní gong, rozmluva o krásnu a projekce filmového dokumentu Óm o první návštěvě Jeho Svatosti 14. dalajlamy v Praze v únoru 1990.

Stanislav Doležal je v Čechách považován za průkopníka hry na tibetské mísy, gongy, šengy a další zvukově spřízněné hudební nástroje. Je autorem nebo spoluautorem celé řady, hudebních projektů, z nichž mnohé vyšly na CD. Mimo jiných to byly: Zvuk (Koncert pro tibetské mísy), Do ticha noci, Probuzení, Hudební obrazy, Dech prány, Zvuková alchymie, A Good Harmonization a další. Má za sebou velmi bohatou koncertní činnost v Čechách i v zahraničí. Vystupoval také v několika koncertních cyklech pořádaných v rámci Klubu přátel Mezinárodního festivalu Pražské jaro, které. se vždy těšily mimořádného zájmu.

1.12. | čtvrtek 18.00 | cyklus přednášek Potřeba krásy

Dr. Hana Blochová Krása a harmonie

Krása úzce souvisí s harmonií, kterou vnímáme nejen v hudbě, ale také ve výtvarném umění a v architektuře. Dr. Hana Blochová se věnuje umění a sakrálním vědám středověku a hlavní oblast jejího zájmu tvoří dílo mistra Theodorika na Karlštejně. Je autorkou knihy Magisterium Karlštejna, se souborem Kvinterna natočila několik CD se středověkou hudbou.

3.12. | sobota 14.00 | komentovaná prohlídka výstavy

Monika Immrová s autorkou a s kurátorkou

15.12. | čtvrtek 18.00 | vernisáž výstavy

Konstruktivní tendence | Mezi napětím a křehkou stabilitou

Rozsáhlou výstavou ze svých sbírek se GBR vrací ke svým počátkům a výraznému fenoménu československého a světového umění šedesátých let, pro který jsme si zvykli souhrnně používat označení konstruktivní nebo také nové tendence. Výstava mapuje rané období tohoto druhu umění mezi lety 1964–1973, kdy v nové Galerii Benedikta Rejta (1966) začal vznikat základní soubor konstruktivně orientovaných děl, který obsahuje to nejlepší z vrcholného období tohoto výtvarného směřování u nás a částečně i v zahraničí. Výstava probíhá pod záštitou Ministerstva kultury ČR a hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera.

17. 12. | sobota 17.00 | cyklus přednášek Potřeba krásy

Prof. Jiří Horáček | Mozek a krása
Profesor Jiří Horáček pracuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie a v Národním ústavu duševního zdraví na pozici vedoucího Centra pokročilých studií mozku a vědomí. Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku a zabývá se neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek.


 2021

 
19.12. 2021 v 18 hod | Adventní neděle v galerii

Posledním programem v prosinci se rozloučíme s rokem RESETU, který otevřel novou etapu GBR.  Koncert skupiny BARBARUNA doprovodí  večerní prohlídku galerie i předvánoční rozjímání s obrazy Miloslava Mouchy.

Pořádá GBR společně s Městským informačním centrem v Lounech.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.12. 2021 v 18 hod | Josef Vomáčka v GBR | přednáška s debatou na téma „POTŘEBA KRÁSY“ 

Mezi médii, jednotlivými nástroji kultury, se Josef Vomáčka pohybuje celý život. Trans-mediuje nám nejen svět výtvarného umění (nepočítaně výstav), ale i filmu (Český rozhlas), hudby (Press jazz club atd.) a v poslední době zejména architektury (s Ars Vivou projíždí celou Evropu). Sám sebe nazývá urbanofilem a jeho láska k městům a životu v nich  je motorem k neustálému pohybu mezi jednotlivými metropolemi euroatlantské civilizace. V neposlední řadě je autorem mnoha recenzí, přednášek a procházek po městech českých i zahraničních.

Vstupné 50 Kč

 
 
9.12. 2021 v 18 hod | vernisáž výstavy MILOSLAV MOUCHA | CESTA

S blížícím se významným životním jubileem Miloslava Mouchy (25. 3. 1942 v Litvínově), představujeme dílo tohoto českého umělce významného v evropském kontextu výtvarného umění. Moucha část svého života prožil ve Francii, kde působil jako profesor na École des Beaux-Arts v Besançonu, a svými díly je mimo jiné významné české a zahraniční sbírky zastoupen v Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou v Paříži. Jeho tvorba se přes počáteční symbolistní začátky ubírala ke konceptuálním přístupům, s nimiž se v 70. letech prosadil na francouzské scéně. Poté, co nahlédl koncept jako pro sebe překonanou přístup se obrací k malbě. Vztah mezi konceptem a jeho materializací řeší v první fázi geometrií a jejími základními formami. Nakonec se ocitá v přírodě, v krajině. Opírá se o v biblické texty, Tóru a v Knihu stvoření, významné východisko u něj představuje  propojení mikrokosmu a makrokosmu, duchovního a materiálního světa. Tvorba, respektive malba je pro něj syntézou osobní cesty k Poznání. Důsledně ji nezanáší osobní zátěží, jde mu o zprostředkování Krásy, skrze kterou se k Poznání můžeme dobírat.

 
 
 
 
 
 
 
25.11. 2021 v 18 hod | LOUNSKÁ SETKÁVÁNÍ 
Ve spolupráci města Louny a Galerie Benedikta Rejta proběhne první akce v rámci projektu Lounská setkávání. Starosta města pan Pavel Janda představí projekt, jehož cílem je sdílení názorů a podnětů mezi zástupci města a jeho obyvateli. Architekt města Radek Janoušek a zahradní architekt města Martin Černý vysvětlí své role a nastíní působení směrem k veřejnosti. Následně ve spolupráci s obyvateli města proběhne diskuze nad pocitovou mapou. Na tuto úvodní akci navážou pravidelná setkání v jarních měsících v jednotlivých lokalitách města.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.11. 2021 v 18 hod | …z jeho obrazů na mě svítí slunce… | večer pro Vladislava Mirvalda
 
 
 
 
 
 
Rozpomínání na života běh Vladislava Mirvalda prostřednictvím textů jeho samotného i tehdejších přátel připravila lektorka GBR Zora Vondráčková. 
Vstupné 50 Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.9. 2021 v 18 hod | profesorka Anna Hogenová v GBR | přednáška s debatou na téma „POTŘEBA KRÁSY“ | záznam přednášky zde
 
 
Srdečně vás zveme 23. září 2021 od 18.00 na setkání s přední českou filosofkou, fenomenoložkou prof. PhDr. Annou Hogenovou, CSc., která bude prvním hostem v rámci nového cyklu přednášek a debat na téma „POTŘEBA KRÁSY“.

Měnící se doba přináší mnoho otázek. Nečekané zvraty místní i světové probíhají před očima, hovoří se o velké transformaci. Zdá se, že se dotkne všech oblastí života jednotlivce i společnosti. Jak ji prožít, jak se na ni připravit? Jaká je v tomto kontextu role umění a kultury? V jakém vztahu jsou etika a estetika? Co si představit pod pojmem „péče o duši“?

Jaké další otázky vás zajímají? Přijďte si poslechnout inspirativní slova a zapojte se aktivně do debaty.

Vstup zdarma

 
 
 
 
 
 
25.7. 2021 v 15 hod | komentovaná prohlídka | rozloučení s výstavou KRAJINA +

Výstava vznikla v návaznosti na knihu (průvodce) “Současná umělecká díla v krajině”. Jsou zde zastoupeny práce vycházející z hnutí land artu a umění pro veřejný prostor. Autoři často usilují o ekologii místa v krajině, aktivně pečují o krajinu a svým dílem, často dočasným, ji dotvářejí. Někteří naznačují vnímavost ke spirituální rovině přírody. Vystavující umělci: ARCHWERK, Jan Ambrůz, Jiří Beránek, Zdeněk Fránek, Miloslav Sonny Halas, Vladimír Havlík, Lukáš Gavlovský, Kurt Gebauer, Monika Immrová, Pavla Kačírková, Ivan Kafka, Tomáš Kaňkovský, Lenka Klodová, Jiří Kobr, Jan Krtička, Kristýna Kužvartová, Milan Maur, Ladislav Moučka, Bohumír Nowak, Ivo Pavlík, Ester a Tomáš Polcarovi, Zdeněk Ruffer, Tomáš Ruller, Michal Sedlák, Petr Stibral, Miloš Šejn, Jan Šimek, Dagmar Šubrtová, Jakub Tejkl, Vladimír Turner, Jindřich Zeithamml, Martin Zet.

15.7. KRAJINOMALBA ŽIJE

GAML | komentovaná prohlídka s autory výstavy KRAJINA – PROSTOR PRO BARVU | 18.00

GBR | večer s umělci sympozia Malování v Počedělicích a výstava KRAJINA +   | 20.00

V sobotu 17. 7. 2021 se už podeváté koná vzpomínková slavnost Sýkorovy Počedělice, tradičně spojená s týdenním sympoziem Malování v Počedělicích. Obě lounské galerie se ke vzpomínce na malíře Zdeňka Sýkoru připojují svým doprovodným programem ve čtvrtek 15. 7. V GAMLu bude od 18.00 hodin probíhat komentovaná prohlídka výstavy KRAJINA – PROSTOR PRO BARVU s autory – manžely Evou a Radimem Vejvodovými. Program dále pokračuje ve 20.00 na vstupním prostranství Galerie Benedikta Rejta, nebo přímo ve výstavě KRAJINA+ (podle počasí). Budeme promítat, vzpomínat a hovořit o krajině, jak jinak…