Search

S blížícím se autorovým významným životním jubileem Galerie Benedikta Rejta v Lounech připravila menší retrospektivu Miloslava Mouchy(25. 3. 1942 v Litvínově), českého umělce významného v evropském kontextu výtvarného umění. Moucha část svého života prožil ve Francii, kde působil jako profesor na École des Beaux-Arts v Besançonu, a svými díly je mimo jiné významné české a zahraniční sbírky zastoupen v Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou v Paříži. Jeho tvorba se přes počáteční symbolistní začátky ubírala ke konceptuálním přístupům, s nimiž se v 70. letech prosadil na francouzské scéně. Poté, co nahlédl koncept jako pro sebe překonanou přístup se obrací k malbě. Vztah mezi konceptem a jeho materializací řeší v první fázi geometrií a jejími základními formami. Nakonec se ocitá v přírodě, v krajině. Opírá se o v biblické texty, Tóru a v Knihu stvoření, významné východisko u něj představuje  propojení mikrokosmu a makrokosmu, duchovního a materiálního světa. Tvorba, respektive malba je pro něj syntézou osobní cesty k Poznání. Důsledně ji nezanáší osobní zátěží, jde mu o zprostředkování Krásy, skrze kterou se k Poznání můžeme dobírat.

MILOSLAV MOUCHA

CV, výběr z výstav

1942 narozen 25. 3. 1942 v Litvínově

1948 navštěvuje obecnou školu v Litvínově-Osadě

1956–1957 studium na Pedagogickém gymnáziu v Teplicích; po několika měsících vyloučen 

1964 maturita, neúspěšná přijímací zkouška na Akademii výtvarných umění v Praze; přijat na Střední uměleckou školu Václava Hollara na Vinohradech jako večerní posluchač. 

1965 z nedostatku finančních prostředků a pro nezájem o školní výuku vyloučen ze studia, návrat do Litvínova, pokračuje v kontaktech s přáteli z okruhu J. Jedličky

1966 zapsán jako dálkový student na Pedagogické fakultě (obor matematika a výtvarná výchova) v Ústí nad Labem; po krátké době začal sám učit matematiku a výtvarnou výchovu na Základní škole v Lomu u Mostu; ilustruje studii J. Jedličky vydanou tiskem k „Večeru poesie Jana Zábrany“

1968 po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy emigruje do Francie, kde dochází k  setkání s historikem umění Josefem Kroutvorem.

1971–1974 působí v ateliéru urbanismu na radnici v Besançonu

1973 první samostatná výstava v pařížské Galerii Luszpinski v Paříži, výstavy v Galerii Ben Doute Tout v Nice a Galerii Alvares v Poruo, Portugalsko

1974 přijat na profesorské místo v École des Beaux Arts v Besançonu 

získává francouzské občanství

1975 účastní se 9. Mezinárodního bienále v Paříži; spolu s Tomaszem Kawiakem a Vladimírem Škodou zakládá uměleckou skupinu Les Conventionalistes; výstava v Galerii Jean Chauvelin v Paříži

1977 výstava v Galerii Ilanne, Paříž, Francie

1978 přesídluje natrvalo do Paříže; maluje první obraz z přelomové série Bod; výstava v Galerii Uxa, Novara, Itálie

1980 obdrží cenu města Besançonu, vystavuje v Musée des Beaux-Arts, Besançon

1984 pouť do Santiago de Compostela

1884–1988 Španělský cyklus

1985 setkání s významným francouzským historikem umění a kurátorem Fabrice Hergottem; Muzeum moderního umění Centre George Pompidou v Paříži zakupuje jeho olej na plátně; vystavuje v Galerii Circe, Nimes

1987 výstava v Galerii G., Fribourg-en Brisgau a Galerii Lamaignere Saint Germain v Paříži 

1987–1988 Cyklus podle sv. Jana

1988–1996 Cyklus sv. Jiří

1989 první návštěva Čech po třiadvaceti letech v exilu; pařížské výstavy v Galerii Lamaignere Saint Germain, CREDAC, Ivry, Musée de Dole a Art forum v Hamburgu

1991 výstava v Galerii Lambert-Rouland, Paříž, Francie

1990 – 2015 Berešit, oleje a uhly na plátně

1991 kupuje chalupu na rozhraní středních a jižních Čech na samotě Onen Svět, začíná zde malovat krajinu

1992 Berešit, vytištěna černobílá kniha dřevořezů

první výstava v Čechách po návratu z exilu v Galerii Hlavního města Prahy, výstavy ve Francouzském institutu v Praze, Židovském muzeu v Praze a Domě umění města Opavy

90. léta-2018 Cyklus Píseň písní (pastely, oleje)

1993 výstava na zámku v Litvínově a v Centre culturel de Limoges

1995 výstava v pražském Mánesu a v Domě umění města Opavy

1996 výstavy v Galerii Lambert-Rouland, Paříž, Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem

1997 cyklus Meditace

1999 výstavy v Galerii Klatovy/ Klenová, Galerii moderního umění v Hradci Králové a Státní galerii výtvarného umění v Mostě

2000 výstavy Životaběh v Domě umění v Ostravě a v Galerii Mathieu v Lyonu

2001 maluje zimní Stodoly

2002 výstava v Galerii Mathieu, Lyon, Francie; maluje japonské krajiny

2004 cesta do Kanady u příležitosti výstavy v galerii Bellemare v Montrealu, cesty doJaponska, při druhé výstava v tokijské Galerii Tsubaki; výstava Gaya, Galerie Mathieu, Lyon

2005 výstava Temps de Nuit en Boheme, Galerie Mathieu, Lyon

2005-2006 maluje barevné Stodoly

2008 třetí cesta do Japonska, výstava v Galerii Tsubaki

Výstava v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou

2010 navázání spolupráce s Galerií U Betlémské kaple a s knihkupectvím a galerií K-A-V-K-A 

2012 výstava v Galerii výtvarného umění v Mostě 

2013 v pařížském chrámu St. Germain-des-Prés vystaven grafický cyklus Berešit

2014 Berešit, barevné dřevořezy, vystaveny v knihkupectví a galerii K-A-V-K-A 

2015 Výstava Moucha-Zeithamml, kostel sv. Vavřince, Galerie Klatovy / Klenová

2016 výstavy v Topičově salonu v Praze, Českém kulturním centru v Paříži a v Galerii Laure Roynette v Paříži

2017 M. M. Z Onoho světa, Dusíkovo divadlo, Čáslav

2018 výstava Berešit a Píseň písní, Galerie U Betlémské kaple, Praha

2020 výstava v Galerii Laure Roynette, Paříž, Francie

2020–2021 v pařížské karanténě vznikly soubory kreseb a olejomaleb s pracovním názvem „Karanténní obrazy“

2021 Menší retrospektiva Cesta, Galerie Benedikta Rejta, Louny

Zastoupení ve sbírkách

Centre Georges Pompidou, Paříž

Galerie Lambert-Rouland, Paříž,

Musée d’Art Moderne de la ville de Paris / ARC, Paříž 

Musée des Beaux-Arts, Besançon

Galerie Mathieu, Besancon

Musée National d’Art Moderne, Paříž

Fond Régional d’Art Contemporain de Franche-Comté, Francie

Fond National d’Art Contemporain, Francie

Tokyo National Museum, Japonsko

Národní galerie v Praze

Galerie hlavního města Prahy

Východočeská galerie v Pardubicích

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Oblastní galerie Vysočin v Jihlavě

Galerie Moderního umění v Roudnici nad Labem

Galerie Klatovy / Klenová

Soukromé sbírky v České republice, Německu, Švýcarsku, Belgii, Francii, Holandsku, Rusku, Portugalsku, USA, Kanadě, Japonsku

http://www.moucha.fr