Search

Galerie Benedikta Rejta se zrodila v šedesátých letech minulého století z výjimečného kulturního kvasu, jenž město Louny vynesl mezi významná ohniska české kultury.  Stalo se tak díky nadšení a tvorbě výjimečných osobností. Jakoby řízením osudu se potkali ve stejnou dobu, na stejném místě Jan Sekera, Zdeněk Sýkora, Kamil Linhart, Vladimír Mirvald, Emil Juliš, Josef Hlaváček, Josef Šimůnek, Jan Jíra a mnozí další. Své talenty, erudici i organizační schopnosti dali obdivuhodně do služeb umění a připravili také půdu pro vznik galerie.  V prosinci 1964 pak ředitel Okresního muzea, sochař Josef Šimůnek, umožnil vznik galerijního oddělení, jehož ředitelem se stal 1. 11. 1965 Jan Sekera.

V březnu 1966 se oddělení osamostatnilo a zrodila se Galerie Benedikta Rejta (dále GBR), specializovaná na soudobé umění. Pojmenována byla po architektovi, který do Loun přinesl renesanci, galerie totiž měla od počátku zájem o sepětí moderního umění s architekturou. 

V roce 1967 dostala GBR budovu starého měšťanského pivovaru se záměrem adaptovat ji na galerii. Přestavba byla zahájena v roce 1969, ale až do roku 1998 galerie realizovala výstavy v alternativních prostorách, od r. 1980 v Malé galerii na Mírovém náměstí. Významnou složkou práce galerie se staly putovní výstavy na mnoha místech regionu. 

Jan Sekera byl ředitelem galerie až do roku 1988, poté vedla instituci Alica Štefančíková. Její iniciativou byla budova bývalého pivovaru mezi lety 1995 -1998 rekonstruovaná podle návrhu architektů Emila Přikryla, Tomáše Bezpalce a Tomáše Novotného. Vznikl tak objekt mezinárodního významu, jehož autoři byli za tuto rekonstrukci v roce 2004  nominováni na cenu Evropská cena za architekturu – Mies van der Rohe Award EU.  Od září 2020 je ředitelkou GBR Kateřina Melenová, v lednu 2021 nastoupila hlavní kurátorka Lucie Šiklová a lounská galerie začíná psát další kapitolu své existence, ve znamení spolupráce, otevřenosti a nové doby.