Search

KRÁSA | 27.4.2023-29.10.2023

Výstavou nazvanou jedním slovem KRÁSA vstupujeme na plochu nekonečného kluziště diskuzí o obsahu tohoto filosoficko estetického pojmu. Pro někoho tenký led. Uvědomujeme si, jak my všichni, co se pohybujeme v rámci současného umění, se při vyslovení pojmu „krása“ zarazíme. Přitom po kráse, někdo vysloveně, jiný možná zatím jen ve skrytu či nevědomě v hloubi duše, toužíme. Již ve starověkých Delfách věděli, že je třeba vyvažovat. Akcentovaného Apolóna a jeho Múzy vyvažoval na zadní straně svatyně Dionýsos. Symbolicky dnes touto výstavou suplujeme zadní stranu chrámu.

Nepředkládáme historický přehled definic a pojetí pojmu. Nehledáme kánon. Věříme  v iniciační a úzdravnou sílu umění. Z vizuální přesycenosti světa venku necháváme příchozí v rámci minimalistické instalace vstupovat do vztahů s na jednotky spočitatelnými „katalyzátory“ vnímání krásy.

TOMÁŠ POLCAR | 9.11.2023-11.2.2024

Tomáš Polcar je umělec, v jehož tvorbě se vyrovnaně potkávají intuice a ratio. Studoval na pražské AVU a postupně prošel třemi výraznými ateliéry profesorů Huga Demartiniho, Aleše Veselého a Milana Knížáka. Nepřehlédnutelným projektem byla Reklamní kampaň na obyčejné předměty v podobě billboardů ve veřejném prostoru, připravená společně s Ester Polcarovu, či Portréty nahých lidí v pražském metru. Extrovertně konceptuální nasměrování ven a jeho trendy potenciál opustil, když se s rodinou odstěhovali z Prahy do Slavětína nad Ohří. V otevřené krajině Českého středohoří se osvobodil od linearity městského času, začal vnímat a akcentovat cykličnost přírody a sám začal tvořit v cyklech. V souladu s vyrovnaným přístupem k racionální a intuitivní možnosti poznání vytváří obrazy světa idejí a světa smyslového jako formulace svého chápání jsoucna skrze tento svět. Intuitivnímu myšlení v jeho tvorbě odpovídá expresivní umělecký přístup, představovaný především krajinomalbou. Rozum reprezentuje geometrizující poloha, vědomě potlačující malířský rukopis.

Monografická výstava v GBR představí obrazy a objekty z cyklů Hnití plodí žití, Atomos, Sóma, Kyklos, Rezonance a Krajiny. Pro galerii vzniká nová obrazová instalace a poprvé budou také vystaveny obrazy, malované na řeckém ostrově Samothráké, kde se snoubí příroda s mýtem. Koncept dokumentuje Polcarovo dlouhodobé úsilí o harmonii, ve níž se mu vyjevuje smysl našeho bytí tady.