Search

26. 11. | sobota

14.00 | komentovaná prohlídka

výstava Pavel Nádvorník | Retrospektiva 0.1
Kurátoři Pavel Vančát a Gábina Fárová vás osobně provedou výstavou. Součástí prohlídky bude i vzpomínání na činnost Družstva Radost, jehož byl Pavel Nádvorník zakládajícím členem.

15.00 | cyklus přednášek Potřeba krásy

Stanislav Doležal | Zvuková alchymie aneb Magická krása zvuku

Hudební vystoupení na koncertní gong, rozmluva o krásnu a projekce filmového dokumentu Óm o první návštěvě Jeho Svatosti 14. dalajlamy v Praze v únoru 1990.

Stanislav Doležal je v Čechách považován za průkopníka hry na tibetské mísy, gongy, šengy a další zvukově spřízněné hudební nástroje. Je autorem nebo spoluautorem celé řady, hudebních projektů, z nichž mnohé vyšly na CD. Mimo jiných to byly: Zvuk (Koncert pro tibetské mísy), Do ticha noci, Probuzení, Hudební obrazy, Dech prány, Zvuková alchymie, A Good Harmonization a další. Má za sebou velmi bohatou koncertní činnost v Čechách i v zahraničí. Vystupoval také v několika koncertních cyklech pořádaných v rámci Klubu přátel Mezinárodního festivalu Pražské jaro, které. se vždy těšily mimořádného zájmu.

1.12. | čtvrtek 18.00 | cyklus přednášek Potřeba krásy

Dr. Hana Blochová Krása a harmonie

Krása úzce souvisí s harmonií, kterou vnímáme nejen v hudbě, ale také ve výtvarném umění a v architektuře. Dr. Hana Blochová se věnuje umění a sakrálním vědám středověku a hlavní oblast jejího zájmu tvoří dílo mistra Theodorika na Karlštejně. Je autorkou knihy Magisterium Karlštejna, se souborem Kvinterna natočila několik CD se středověkou hudbou.

3.12. | sobota 14.00 | komentovaná prohlídka výstavy

Monika Immrová s autorkou a s kurátorkou

15.12. | čtvrtek 18.00 | vernisáž výstavy

Konstruktivní tendence | Mezi napětím a křehkou stabilitou

Rozsáhlou výstavou ze svých sbírek se GBR vrací ke svým počátkům a výraznému fenoménu československého a světového umění šedesátých let, pro který jsme si zvykli souhrnně používat označení konstruktivní nebo také nové tendence. Výstava mapuje rané období tohoto druhu umění mezi lety 1964–1973, kdy v nové Galerii Benedikta Rejta (1966) začal vznikat základní soubor konstruktivně orientovaných děl, který obsahuje to nejlepší z vrcholného období tohoto výtvarného směřování u nás a částečně i v zahraničí. Výstava probíhá pod záštitou Ministerstva kultury ČR a hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera.

17. 12. | sobota 17.00 | cyklus přednášek Potřeba krásy

Prof. Jiří Horáček | Mozek a krása
Profesor Jiří Horáček pracuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie a v Národním ústavu duševního zdraví na pozici vedoucího Centra pokročilých studií mozku a vědomí. Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku a zabývá se neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek.