Search

25.6. 17.00 – 23.00 X. LOUNSKÁ MUZEJNÍ NOC

Oblastním muzeum v Lounech, Galerie Benedikta Rejta a další lounské kulturní instituce společně zvou na festival Muzejní noc, vyhlašovaný Asociací muzeí a galerii České republiky.

Galerie Benedikta Rejta | Pivovarská 34 |otevřeno 17.00–22.00výstava KRAJINA +

17.00 vernisáž výstavy Historické fotografie krajiny Karla Goszlera

19.00 a 20.00 přehlídka dobových oděvů 2. pol. 19. stol. | Victorian Catherine

20.30 koncert Tomáš Reindl | Omnion

22.00 promítání fotografií Karla Goszlera s komentářem M. Vostřela

23.00 hudební chill out Omnion a Bionic


Muzeum | Pivovarská 189 | otevřeno 17.00–22.00

18.00 komentovaná prohlídka výstavy Svět papírových modelů | M. Bažant

18.30 komentovaná prohlídka expozic Stepi Lounského Středohoří a Za krásou kamenů | M. Bažant


Muzeum Zkamenělý les | bašta u Minigolfu | otevřeno 17.00–22.00

19.15 komentovaná prohlídka | B. Zasadil


Městská knihovna Louny| otevřeno 17.00–19.00

Dílnička pro děti FOTOkoláž, tvorba originálních fotografických koláží | J. Prošková a J. Hrbková


Galerie města Loun | otevřeno 17.00–22.00

výstava Krajina – prostor pro barvu | Eva a Radim Vejvodovi


Infocentrum Města Loun | Věž kostela sv. Mikuláše | otevřeno 19.00–21.00

Hlavní pořadatelé – Oblastní muzeum v Lounech a Galerie Benedikta Rejta ve spolupráci s Městským informačním centrem Louny | místo – Pivovarská ulice, Louny | www.muzeumlouny.czwww.gbr.cz , www.louny.eu | program – Martin Vostřel, Jaroslav Havrlant, Kateřina Melenová | kurátorky výstavy Historické fotografie krajiny Karla Goszlera – Barbora Kovářová, Michaela Vávrová | účinkující – Vít Malota, přehlídka dobových oděvů – Victorian Catherine | přednášející Miroslav Bažant, Bořek Zasadil, Martin Vostřel | historické fotografie – sbírka Svatopluka Goszlera a Obl. muzea v Lounech | skenování a úprava historických fotografií Bořek Zasadil | tisk fotografií Martin Wágner | grafika Lukáš Hájek | produkce GBR Michaela Drápalová | tisk propagace DIGON s.r.o. | akce vznikla za podpory města Louny a Ústeckého kraje (zřizovatele obou pořadatelských institucí) | sponzor tisku historických fotografií –  EKOSTAVBY Louny s.r.o. –  www.ekostavbylouny.cz | další doprovodné programy – Městská knihovna Louny a lektorky Johana Prošková, Jana Hrbková, Galerie města Loun, Muzeum Zkamenělý les zpřístupněno ve spolupráci s firmou Barokní špitál s.r.o., Infocentrum Města Loun.