Search

 
23.9. 2021 v 18 hod | profesorka Anna Hogenová v GBR | přednáška s debatou na téma „POTŘEBA KRÁSY“
 
Srdečně vás zveme 23. září 2021 od 18.00 na setkání s přední českou filosofkou, fenomenoložkou prof. PhDr. Annou Hogenovou, CSc., která bude prvním hostem v rámci nového cyklu přednášek a debat na téma „POTŘEBA KRÁSY“.

 

Měnící se doba přináší mnoho otázek. Nečekané zvraty místní i světové probíhají před očima, hovoří se o velké transformaci. Zdá se, že se dotkne všech oblastí života jednotlivce i společnosti. Jak ji prožít, jak se na ni připravit? Jaká je v tomto kontextu role umění a kultury? V jakém vztahu jsou etika a estetika? Co si představit pod pojmem „péče o duši“?

Jaké další otázky vás zajímají? Přijďte si poslechnout inspirativní slova a zapojte se aktivně do debaty.

Vstup zdarma

 
 
 
25.7. 2021 v 15 hod | komentovaná prohlídka | rozloučení s výstavou KRAJINA +

Výstava vznikla v návaznosti na knihu (průvodce) “Současná umělecká díla v krajině”. Jsou zde zastoupeny práce vycházející z hnutí land artu a umění pro veřejný prostor. Autoři často usilují o ekologii místa v krajině, aktivně pečují o krajinu a svým dílem, často dočasným, ji dotvářejí. Někteří naznačují vnímavost ke spirituální rovině přírody. Vystavující umělci: ARCHWERK, Jan Ambrůz, Jiří Beránek, Zdeněk Fránek, Miloslav Sonny Halas, Vladimír Havlík, Lukáš Gavlovský, Kurt Gebauer, Monika Immrová, Pavla Kačírková, Ivan Kafka, Tomáš Kaňkovský, Lenka Klodová, Jiří Kobr, Jan Krtička, Kristýna Kužvartová, Milan Maur, Ladislav Moučka, Bohumír Nowak, Ivo Pavlík, Ester a Tomáš Polcarovi, Zdeněk Ruffer, Tomáš Ruller, Michal Sedlák, Petr Stibral, Miloš Šejn, Jan Šimek, Dagmar Šubrtová, Jakub Tejkl, Vladimír Turner, Jindřich Zeithamml, Martin Zet.

 

15.7. KRAJINOMALBA ŽIJE

GAML | komentovaná prohlídka s autory výstavy KRAJINA – PROSTOR PRO BARVU | 18.00

GBR | večer s umělci sympozia Malování v Počedělicích a výstava KRAJINA +   | 20.00

V sobotu 17. 7. 2021 se už podeváté koná vzpomínková slavnost Sýkorovy Počedělice, tradičně spojená s týdenním sympoziem Malování v Počedělicích. Obě lounské galerie se ke vzpomínce na malíře Zdeňka Sýkoru připojují svým doprovodným programem ve čtvrtek 15. 7. V GAMLu bude od 18.00 hodin probíhat komentovaná prohlídka výstavy KRAJINA – PROSTOR PRO BARVU s autory – manžely Evou a Radimem Vejvodovými. Program dále pokračuje ve 20.00 na vstupním prostranství Galerie Benedikta Rejta, nebo přímo ve výstavě KRAJINA+ (podle počasí). Budeme promítat, vzpomínat a hovořit o krajině, jak jinak…