Search

Programy léto 2022

ČERVENEC

čt 14.7. od 17 h | OBRAZY OD VODY / SÝKOROVY POČEDĚLICE – představení autorů a děl. Jednodenní výstava obrazů, kreseb a fotografií účastníků malířského sympozia Malování v Počedělicích se tentokrát uskuteční na „roštu“ Galerie Benedikta Rejta formou komentované prohlídky.

Jste zvědaví, co se každoročně v červenci děje na akci zvané Malování v Počedělicích? Jak toto sympozium souvisí se Sýkorovými Počedělicemi, slavnostním setkáváním přátel tohoto malíře u pamětního panelu na břehu řeky Ohře? Zajímá vás, kteří umělci na sympoziu od roku 2014 tvoří? Pak přijďte 14. července od 17 hodin posedět na rošt Galerie Benedikta Rejta. V příjemné atmosféře (s možností občerstvení) vám patnáct umělců formou komentované prohlídky představí svá díla.

Vy ovšem zjistíte, že jejich jména už jste slyšeli a že jejich díla – malby, kresby a fotografie – jste v Lounech mohli vidět, dokonce několikrát. Například v roce 2015 a 2016 v Galerii města Loun na jejich společných výstavách nazvaných Krajinou Zdeňka Sýkory. Někteří z nich měli v GAMLu v uplynulých letech také svou samostatnou výstavu, na níž prezentovali i díla vytvořená v rámci počedělického sympozia. Připomeňme například Agaru (2016) Miloše Šejna, Na břehu Ohře (2019) Jana Samce nebo letošní Přiznání barvy Václava Maliny. Jistě není bez zajímavosti, že výše jmenovaní byli Sýkorovými studenty. A právě jméno tohoto malíře všechny spojuje. Mezi účastníky sympozia jsou sice i umělci mladší generace, kteří ho nepoznali, ale jsou s ním propojeni láskou k přírodě a ke krajině. V Počedělicích našli inspiraci také fotografové: úspěšná lounská výstava Jiřího Jiroutka a Pavla Planičky Jiná krajina (2018) měla reprízu i v dalších městech. Přijďte se seznámit se jmény a díly dalších umělců…

Sympozií Malování v Počedělicích, která se od roku 2014 konají vždy druhý týden v červenci, se dosud zúčastnili: Mariana Alasseur, Eliška Daňková, Věra Drápalová, Jiří Jiroutek, Hana Klimanová, Václav Malina, Pavlína Martinů, Karolina Mitášová, Miroslava Nová, Josef Novák, Jana Peterková, Pavel Planička, Tomáš Plesl, Tomáš Polcar, Ester Polcarová, Jan Samec, Eva Skarolková, Kateřina Smetanová, Helena Stejskalová, Miloš Šejn, David Šlajs, Jan Mária Valt, Anna Vančátová, Radim Vejvoda, Eva Vejvodová a Gabriela Votýpková

so 23.7. od 18.00h | Hudba pro krajinu | koncert VLADIMÍRA VÁCLAVKA | Slavětín u Loun

Téma KRAJINA je jedním z programových pilířů sbírky i odborného a programového směřování Galerie Benedikta Rejta, které se nově rozšiřuje o fenomén tzv. Land artu – Umění v krajině. Pod tímto pojmem rozumíme nejčastěji výtvarné intervence v extravilánech měst a sídel, případně ve volné přírodě. Dotýkat se krajiny formou uměleckého projevu je však možné ještě daleko jemněji, například hudbou. Dnes již sotva potkáme v krajině poutnická procesí, nezaslechneme oslavné zpěvy, či lidové písně doprovázející tradiční práce na polích… Jemné umělecké intervence jsou vznikající formou produkcí, připravované s maximálním respektem k místní přírodě i geniu loci. Jsou reakcí na devastující masový turismus v podobě nejrůznějších nevhodných atrakcí v krajině, redukující pobyt v přírodním prostředí na zábavní zážitek, či terén pro sportovní výkon. 

Vladimír Václavek je český hudebník, jehož tvorba je ovlivněna alternativním rockem a world music. 
V osmdesátých letech působil jako kytarista a baskytarista brněnských rockových skupin Dunaj a E, později se vydal na sólovou dráhu. Jako instrumentalista, zpěvák, skladatel a autor textů (zhudebnil také poezii Bohuslava Reynka, Antonína Přidala a dalších autorů) vydal alba, často meditativně laděné hudby: Jsem hlína, jsem strom, jsem stroj (1994), Písně nepísně (2003), Ingwe (2005) a Barvy Radugy (2015). Dlouhodobě spolupracuje se zpěvačkou Ivou Bittovou, se kterou nahrál dvojalbum Bílé inferno (1997).

SRPEN

čt 25.8. POSLEDNÍ KAPKY VÝSTAVY VODA

od 18:00 h | přednáška Klára Salzmann

Voda je nezbytnou součástí krajiny, půdy, rostlin, živočichů a také našich těl. Bez vody není život, neklíčí semena, nerostou stromy a zvířata.

Přesto se voda z naší krajiny ztrácí.  Proč se tak děje a jak to můžeme změnit?  Co můžeme my tady a teď pro to udělat?

Vstupné 100 | 75 Kč

od 20.30h | projekce českého filmu HASTRMAN

Rozloučení s výstavou VODA jsme spojili s projekcí sugestivní české filmové adaptace románu Miloše Urbana HASTRMAN. Jde o romantické drama v režii Ondřeje Havelky, odehrávající se na českém venkově první poloviny 19. století.

Vstupné zdarma se vstupenkou z přednášky Kláry Salzmann