Search

olu se svými tvůrci, nejen do historie Galerie Benedikta Rejta, ale také do dějin moderní české architektury. 

GBR je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Jejím posláním je spravovat   a prezentovat sbírku moderního umění, která k dnešnímu dni čítá přes 18 000 sbírkových předmětů, převážně grafik a obrazů. Zvláštní postavení ve sbírce má soubor děl poválečné tvorby Emila Filly. 

Od září letošního roku došlo po třiceti letech ke změně vedení. Novou ředitelkou se stala MgA. Kateřina Melenová. GBR potřebuje změnu, probudit opět důvěru a zájem veřejnosti, vystavit a půjčovat díla ze spravované sbírky, nově vytvořit komunikační a propagační nástroje. Provozně dořešit problémy se zatékající vodou, statikou a s technickým stavem krásné, ale stárnoucí budovy. Připravujeme se na návštěvníky, které jistě bude zajímat nejen výstavní program, ale celý objekt GBR, jehož dvě patra byla léta nepřístupná. Expoziční i programový plán bude veřejnosti představen v prosinci letošního roku.