Search

Galerie Benedikta Rejta prochází od září 2020 celkovou proměnou, spojenou se změnou vizuálního stylu a poetiky, zahájením pravidelné výstavní činnosti, celkovou inventarizací sbírky, reorganizací depozitářů, ale také personálními změnami. Pro seznámení s týmem jsme pro Vás připravili krátké medailonky.

Kateřina Melenová

MgA. Kateřina Melenová | ředitelka 

Narodila se v Lounech, dětství strávila v Ostravě, maturovala na gymnáziu v Liberci a absolvovala  obor režie a dramaturgie na katedře alternativního divadla DAMU v Praze. Profesní kariéru zahájila v Českých Budějovicích, kde založila divadelní soubor Studio dell`arte. Pro získání profesionálního prostoru pro práci souboru i pro nejširší spektrum kulturních aktivit vedla konverzi národní kulturní památky Solný sklad na kulturní klub a řídila vybudování a následný provoz moderního kulturního centra Bazilika. Byla členkou Rady pro umění ministra kultury a členkou kreativního týmu kandidatury Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Po úspěšném získání titulu Evropské hlavní město kultury 2015 pracovala v Plzni ve vedení projektu jako manažerka regionálního programu. Zde připravila jednu z osmi hlavních programových událostí projektu – festival 9 týdnů baroka. V roce 2013 založila společnost Organic development s.r.o., věnující se především zpracování odborných studií a poradenství v oblasti kultury, art managementu, cestovního ruchu, vedení kreativních procesů. Osobně se přes třicet let věnuje studiu hlubinné psychologie a arteterapii. V roce 2020 přijala výzvu a zúčastnila se konkurzu na ředitele Galerie Benedikta Rejta v rodných Lounech, ve kterém uspěla a od září 2020 stanula v jejím čele.

Lucie Šiklová

PhDr. Lucie Šiklová PhD. | hlavní kurátorka

Umění nahlíží jako klíč k pochopení člověka a člověčenství a věří v jeho iniciační sílu.

Absolvovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle toho se vzdělávala v oboru arteterapie a absolvovala dlouhodobý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Působila jako kurátorka Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze (2006-9), sbírky Galerie Benedikta Rejta v Lounech (2009-10) a sbírky Galerie Klatovy / Klenová (2015–20). Zaměřuje se na moderní a současné umění a ke své teoretické práci přistupuje z psychologických předpokladů, vycházejících z hlubinně analytické psychologie. V rigorózní práci Duše malíře – outsidera jako průvodce jeho životem a dílem sledovala fenomén outsiderství skrze tvorbu, život a myšlenkové pochody malíře Karla Šlengra, osobitého předjezdce informelních přístupů, a je také autorkou jeho monografie. V rámci disertace, jíž předcházela knižně vydaná stejnojmenná studie Poslední obrazy, se v širších souvislostech věnovala závěrečné etapě tvorby a zejména posledním dílům vybraných výtvarných umělců. Toto téma z předpraží „druhého břehu“ plánuje naživo zprostředkovat v podobě výstavy. Jejím kunsthistorickým snem je uspořádat výstavu Konstantina Mikolajuse Čiurlionise, litevského anticipátora abstrakce a propojení obrazu a hudby.

                                                           

Lenka Varmusová 

Ing. Lenka Varmusová | účetní, ekonom, zástupce ředitele

Jejím doslova “životem” jsou koně, přesto se rozhodla jít při studiu zcela jinou cestou. Rok studovala na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, poté přešla do druhého ročníku Vysoké školy finanční a správní v Mostě, kde studovala obor Řízení podniku a podnikové finance. Při studiu měla stálou brigádu u České pošty a pracovala zde až do ukončení studia. Velmi dobře ví, co obnáší práce doručovatelek, ale také a zejména má zkušenosti s vedením celé kamenné pobočky včetně jejích zaměstnanců. Po absolvování magisterského studijního programu nastoupila do Galerie Benedikta Rejta, kde pracuje dodnes.

Michaela Patrovská

Bc. Míša Patrovská | produkční

Od raného dětství tíhla k umění. Přesto se z ní nestal umělec ani uměnovědec. Zato stihla vyzkoušet různé jiné profese. Byla účetní a ekonomkou v několika firmách, pracovala s dětmi s PAS, dělala asistentku na 1. stupni klasické i Montessori školy (na jejímž rozjezdu se v Lounech podílela), učila odborné předměty na SZEŠ, ale i na 2. stupni ZŠ. Vystudovala bakalářský obor rostlinná produkce na ČZU, homeopatii v ČŠKH, pedagogické minimum v PPP Teplice a absolvovala kurzy Montessori pedagogiky, kritického myšlení a MBTI typologie. Ve volném čase donedávna organizovala drobné akce typu přednášek, výstav a promítání. Od roku 2019 se v Lounech podílí na organizaci festivalu Jeden svět. Všechny své předchozí znalosti, zkušenosti a záliby může nyní uplatnit a rozvíjet jako produkční naší galerie, kde dříve již pracovala a kam se po letech vrací.

Michaela Vávrová 

Bc. Michaela Vávrová | kurátor junior a dokumentátor

Je rodilá Pražačka, ovšem její rodinné kořeny se vztahují k západním a severním Čechám: jednak k pošumavským Klatovům, jednak k oblasti Loun. Absolvovala bakalářské studium dějin umění na Karlově univerzitě v Praze. Rok studia strávila také na Kingston University v Londýně, kde jí změna prostředí doslova otevřela oči a ukázala nové obzory.  Již několik let se pracovně, ale také zájmově, pohybuje na poli českého trhu s uměním. Práci pro aukční dům vděčí zejména za nové zkušenosti a také za poznání hloubky pojmu „hodnota umění”. V GBR se dále profesně rozvíjí jako juniorní kurátor a dokumentátor.