Search

Galerie Benedikta Rejta prochází od září 2020 celkovou proměnou, spojenou se změnou vizuálního stylu a poetiky, zahájením pravidelné výstavní činnosti, celkovou inventarizací sbírky, reorganizací depozitářů, ale také personálními změnami. Pro seznámení s týmem jsme pro Vás připravili krátké medailonky.

Kateřina Melenová

MgA. Kateřina Melenová | ředitelka 

Narodila se v Lounech, dětství strávila v Ostravě, maturovala na gymnáziu v Liberci a absolvovala  obor režie a dramaturgie na katedře alternativního divadla DAMU v Praze. Profesní kariéru zahájila v Českých Budějovicích, kde založila divadelní soubor Studio dell`arte. Pro získání profesionálního prostoru pro práci souboru i pro nejširší spektrum kulturních aktivit vedla konverzi národní kulturní památky Solný sklad na kulturní klub a řídila vybudování a následný provoz moderního kulturního centra Bazilika. Byla členkou Rady pro umění ministra kultury a členkou kreativního týmu kandidatury Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Po úspěšném získání titulu Evropské hlavní město kultury 2015 pracovala v Plzni ve vedení projektu jako manažerka regionálního programu. Zde připravila jednu z osmi hlavních programových událostí projektu – festival 9 týdnů baroka. V roce 2013 založila společnost Organic development s.r.o., věnující se především zpracování odborných studií a poradenství v oblasti kultury, art managementu, cestovního ruchu, vedení kreativních procesů. Osobně se přes třicet let věnuje studiu hlubinné psychologie a arteterapii. V roce 2020 přijala výzvu a zúčastnila se konkurzu na ředitele Galerie Benedikta Rejta v rodných Lounech, ve kterém uspěla a od září 2020 stanula v jejím čele.

Lucie Šiklová

PhDr. Lucie Šiklová PhD. | hlavní kurátorka

Umění nahlíží jako klíč k pochopení člověka a člověčenství a věří v jeho iniciační sílu.

Absolvovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle toho se vzdělávala v oboru arteterapie a absolvovala dlouhodobý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Působila jako kurátorka Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze (2006-9), sbírky Galerie Benedikta Rejta v Lounech (2009-10) a sbírky Galerie Klatovy / Klenová (2015–20). Zaměřuje se na moderní a současné umění a ke své teoretické práci přistupuje z psychologických předpokladů, vycházejících z hlubinně analytické psychologie. V rigorózní práci Duše malíře – outsidera jako průvodce jeho životem a dílem sledovala fenomén outsiderství skrze tvorbu, život a myšlenkové pochody malíře Karla Šlengra, osobitého předjezdce informelních přístupů, a je také autorkou jeho monografie. V rámci disertace, jíž předcházela knižně vydaná stejnojmenná studie Poslední obrazy, se v širších souvislostech věnovala závěrečné etapě tvorby a zejména posledním dílům vybraných výtvarných umělců. Toto téma z předpraží „druhého břehu“ plánuje naživo zprostředkovat v podobě výstavy. Jejím kunsthistorickým snem je uspořádat výstavu Konstantina Mikolajuse Čiurlionise, litevského anticipátora abstrakce a propojení obrazu a hudby.

                                                           

Lenka Varmusová 

Ing. Lenka Varmusová | účetní, ekonom, zástupce ředitele

Jejím doslova “životem” jsou koně, přesto se rozhodla jít při studiu zcela jinou cestou. Rok studovala na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, poté přešla do druhého ročníku Vysoké školy finanční a správní v Mostě, kde studovala obor Řízení podniku a podnikové finance. Při studiu měla stálou brigádu u České pošty a pracovala zde až do ukončení studia. Velmi dobře ví, co obnáší práce doručovatelek, ale také a zejména má zkušenosti s vedením celé kamenné pobočky včetně jejích zaměstnanců. Po absolvování magisterského studijního programu nastoupila do Galerie Benedikta Rejta, kde pracuje dodnes.

Michaela Drápalová 

Bc. Míša Drápalová | produkční

Od raného dětství tíhla k umění. Přesto se z ní nestal umělec ani uměnovědec. Zato stihla vyzkoušet různé jiné profese. Byla účetní a ekonomkou v několika firmách, pracovala s dětmi s PAS, dělala asistentku na 1. stupni klasické i Montessori školy (na jejímž rozjezdu se v Lounech podílela), učila odborné předměty na SZEŠ, ale i na 2. stupni ZŠ. Vystudovala bakalářský obor rostlinná produkce na ČZU, homeopatii v ČŠKH, pedagogické minimum v PPP Teplice a absolvovala kurzy Montessori pedagogiky, kritického myšlení a MBTI typologie. Ve volném čase donedávna organizovala drobné akce typu přednášek, výstav a promítání. Od roku 2019 se v Lounech podílí na organizaci festivalu Jeden svět. Všechny své předchozí znalosti, zkušenosti a záliby může nyní uplatnit a rozvíjet jako produkční naší galerie, kde dříve již pracovala a kam se po letech vrací.

Barbora Kovářová

MgA. Barbora Kovářová | kurátor junior a správkyně depozitáře

Pohybuje mezi fotografií, architekturou, prostorem a uměním se zájmem o přesahy do běžného života. Dlouhodobě se zabývala kolektivním domem v Litvínově (v rámci diplomového projektu, jehož produktem je fotografická autorská kniha), kterým zakončila studium fotografie na FUD UJEP u prof. Lukáše Jasanského. Svoji primární specializaci, orietovanou na téma architektury a prostoru, rozvíjí dále během studia dějin umění na FF UK a současně i na UMPRUM v Praze.  Svou vášeň k fotografii a architektuře uplatnila i během cest, směřujících na Balkán, kde v rámci stáží působila v soukromých galerijních institucích – Acanthus Gallery (Skopje MK), v účasti na projektu věnujícímu se urbanistickému rozvoji místní čtvrti, a v Sariev Gallery (Plovdiv BG), zaměřené na současné bulharské umění. V GBR nyní pracuje jako kurátor junior a správce depozitáře.

Michaela Vávrová 

Bc. Michaela Vávrová | kurátor junior a dokumentátor

Je rodilá Pražačka, ovšem její rodinné kořeny se vztahují k západním a severním Čechám: jednak k pošumavským Klatovům, jednak k oblasti Loun. Absolvovala bakalářské studium dějin umění na Karlově univerzitě v Praze. Rok studia strávila také na Kingston University v Londýně, kde jí změna prostředí doslova otevřela oči a ukázala nové obzory.  Již několik let se pracovně, ale také zájmově, pohybuje na poli českého trhu s uměním. Práci pro aukční dům vděčí zejména za nové zkušenosti a také za poznání hloubky pojmu „hodnota umění”. V GBR se dále profesně rozvíjí jako juniorní kurátor a dokumentátor.

Zora Vondráčková 

Zora Vondráčková | knihovnice a lektorka

má za sebou velmi aktivní život. Od profese kresličky projektového ústavu, kdy v devatenácti letech zakotvila v Praze, přes asistentku režie Filmového studia Barrandov, po dramaturgyni divadla a pracovnici PR a fundraisingu v několika sociálních neziskových organizací. Mimo to se také věnovala velké řadě dobrovolnických aktivit, z nichž nejraději vzpomíná na provázení po historii poutního místa kostela a zaniklé vesnice Skoky v Západočeském kraji. V galerii pracuje jako knihovnice a lektorka edukačních programů, kde může propojit svou velkou vášeň pro podrobné zkoumání historie a zápal pro výtvarné umění. Za badatelskou posedlost vděčí studiu na FF UK, to druhé je zásluha skvělých učitelů ZUŠ v Mladé Boleslavi, s nimiž strávila dvanáct let během docházky a studia na základní a střední škole.

Lenka Jarolímková 

Lenka Jarolímková Schützová | lektorka a PR

Její původní profesí, které se stále věnuje, je operní zpěv a s ním spojené divadlo. Poprvé stanula na prknech Národního divadla moravskoslezského v Ostravě roku 1996 a po dvou letech debutovala sólovým koncertem, který znamenal raketový vzestup v její pěvecké kariéře. V Galerii Benedikta Rejta již několik let působí jako lektorka a průvodkyně. V době, kdy galerie vystavovala cyklus Písní Emila Filly, jej doprovázela svým zpěvem, jehož záznam České televize naleznete zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11685027707-kultura/219411058240002/obsah/668299-pruvodkyne-ktera-zpiva-obrazy?fbclid=IwAR07u_qHx9jZTtoLg8o4o0n-sIO9yYaPq7B5KY2Avt0RyeitlRjw10WwAlE

Svět umění vnímá jako své poslání, které ji naplňuje a přesahuje a při práci v galerii má jedinečnou možnost propojovat několik oblastí umění dohromady.  Své sny si dále plní studiem humanitního směru na vysoké škole.

Pavlína Marjanovičová 

Mgr. Pavlína Marjanovičová | lektorka a propagace

Svým původním zaměřením je spíše lingvista (vystudovala obor český jazyk a literaturu na FFUK a Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze), do dnešní doby ráda píše a krásná literatura a umění jsou také její velkou inspirací. Dva roky působila jako profesorka české a světové literatury na Střední škole knižní kultury, zaměřené na knihovnickou a nakladatelskou činnost. Většinu svého života se ale pohybovala v cestovním ruchu, kdy zejména jako průvodce pomáhala hostům otevírat oči pro krásu umění a památek a poukazovat  na jejich sepětí s naší kulturou a souvislosti s historií. V galerii jako lektorka může propojit své zkušenosti z průvodcovské i pedagogické praxe a zároveň v rámci propagace navázat na své publicistické vzdělání, radost ze psaní a ze šíření informací.