Search

RESET

První výstavní projekt RESET 2021 s podtitulem PROSTOR | SVĚTLO | BARVA | ZVUK (21. 1. – 18. 4. 2021) symbolicky uzavře minulou a otevře novou kapitolu historie GBR.  Prostorové, světelné a zvukové instalace výtvarníků a performerů (Petr Nikl | Ondřej Smeykal | Martin Janíček | Dorota Sadovská | Johana Střížková | Michaela Vélová Maupicová | Matěj Plachý) a jeden obraz Petra Pastrňáka, symbolicky zastupujícího klasická média, prozáří celý prostor galerie, včetně dvou dosud skrytých, veřejnosti nikdy nepřístupných podzemních pater. Vernisáž 21.1. od 18.00 bude streamovaná on-line. S uvolněním opatření a se znovuotevřením galerie nabídneme návštěvníkům exteriérovou podívanou – provedení audiovizuálního díla Františka Pecháčka – prostřednictvím videomappingové projekce na budovu GBR. Tříměsíční výtvarný happening RESET 2021 budou doprovázet přednášky, koncerty a besedy připomínající historii galerie a velkou etapu lounské kultury šedesátých let 20. století.

KRAJINA +

Následující výstava KRAJINA + (29. 4. – 25. 7. 2021) překročí hranice galerie a doprovodnými programy dosáhne až do Českého středohoří. První část výstavy představí vybraná díla krajinomalby ze sbírek GBR, která budou doplněna díly současných umělců (Tomáš Polcar | Mariana Alasseur | Dagmar Šubrtová | Barbora Němcová | Aleš Růžička | Petr Gruber, Jiří Kubový). Druhá část se dotýká land artu, konkrétně prezentace fotografií a publikace „Současná umělecká díla v krajině“, doplněné tematickou přednáškou jejích autorek – Dagmar Šubrtové a Radoslavy Schmelzové. Třetí součástí projektu KRAJINA + je výstava historických fotografií  se samostatnou vernisáží (konec května 2021). Unikátní objev fotografických skleněných desek, zachycuje okolí Loun i město samotné na přelomu 19. a 20. století, v době rozvoje turistiky. Expozice vzniká ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech.

Zdá se, že kajina bude v Lounech, v roce 2021, velmi rezonující téma! Ve spřátelené Galerii města Loun bude souběžně probíhat výstava manželů Evy a Radima Vejvodových, pravidelných účastníků malířského sympozia v Počedělicích, kde každoročně zaznamenávají krajinu kolem řeky Ohře. V kavárně Vrchlického divadla budou zároveň instalovány velkoformátové fotografie Věry Drápalové Světlo a krajina.

VLADISLAV MIRVALD 100 let

Hlavním výstavním počinem roku 2021 je výstava VLADISLAV MIRVALD 100 let (5.8. – 31.10. 2021). Připomene výročí narození malíře, pedagoga, významného představitele tzv. konstruktivních tendencí v českém umění. Původní Mirvaldova krajinomalba postupně přecházela přes barevné skvrny až na práh lyrické abstrakce. Zásadním mezníkem v jeho tvorbě byly v 60. letech kaňkáže, ke kterým jej inspirovala studie o Brownově pohybu. Jednalo se o jednoduché tušové kresby, kdy na vlhkém papíře vznikaly pravidelné struktury z rozpitých skvrn. Postupně se začal, částečně pod vlivem Zdeňka Sýkory, přiklánět ke geometrické abstrakci. V roce 1963 se stal členem skupiny Křižovatka, která oproti subjektivitě umělce kladla důraz na konstrukční principy, proporce a čísla. Mirvald se zakotvuje v geometrických přístupech a ke konci života tvoří geometrická zátiší zářivých barev. Rok 2021 znamená pro Mirvalda a Louny hned dvě výročí, 100 let od narození a 80 let od maturity na lounském gymnáziu. V součinnosti s Galerií města Loun a pražským Muzeem Kampa a Vilou Pellé připravujeme výstavu z jeho děl, která skrývají naše depozitáře.

MILOSLAV MOUCHA

Sérii výstav GBR v roce 2021 uzavře podzimní retrospektivní výstava díla MILOSLAVA MOUCHY (11.11. – 16.1.2021) , výtvarníka světového významu, který část svého života prožil ve Francii, kde působil jako profesor na École des Beaux-Arts v Besançonu, a tak je jeho dílo zastoupeno v několika francouzských muzeích moderního umění, včetně Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou v Paříži, ale také v Národní galerii v Praze a dalších našich významných institucích. Jeho dílo se přes symbolistní vliv (Zrzavý, Diviš, Preisler) postupně vyvíjelo ke konceptuální tvorbě, s níž se prosazuje v 70. letech jako umělec na francouzské scéně. Pak ale koncept překračuje, aby se ukotvil v geometrických formách (kruh, elipsa, čtverec, obdélník, linie) a posléze v krajině jako prostředku, jenž hovoří sám za sebe. Obsahovou inspiraci hledá Moucha v biblických textech, v Tóře a v Knize stvoření, v propojení mikrokosmu a makrokosmu, duchovního a materiálního světa a v posledku právě v krajině. Výstava tak jako 4. věta symfonie symbolicky shrnuje a završuje letošní program.