Search

RESET

RESET. První výstavní projekt roku 2021, s podtitulem PROSTOR | SVĚTLO | BARVA | ZVUK, symbolicky uzavře minulou a otevře novou kapitolu historie Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Prostorové, světelné a zvukové instalace výtvarníků a performerů (Petr Nikl | Ondřej Smeykal | Martin Janíček | Dorota Sadovská | Johana Střížková | Michaela Vélová Maupicová | Matěj Plachý) jemně oživí prostory galerie, včetně dvou dosud skrytých, veřejnosti nikdy nepřístupných podzemních pater. S uvolněním opatření a se znovuotevřením galerie pak vše ještě oslavíme vizuálním ohňostrojem, videomappingovou projekcí Františka Pecháčka na budovu GBR. Tříměsíční výtvarný happening RESET 2021 budou doprovázet přednášky, koncerty a besedy připomínající historii galerie, velkou etapu lounské kultury šedesátých let minulého století i novou poetiku a směr. 

KRAJINA +

Galerie Benedikta Rejta v Lounech je zapsaná v odborné veřejnosti a mezi přáteli umění jako instituce, dlouhodobě se zabývající především geometrickou abstrakcí, vycházející z ruské avantgardy první třetiny 20. století. Současná strategie galerie nepopírá toto východisko, ovšem v kontextu současnosti si klade za cíl posunout význam avantgardy k dnešku. Avantgarda jako předvoj či stráž nemůže zůstat jaksi zkamenělá v historii. Být avantgardní v dnešním slova smyslu chápeme jako být ztišený, zvnitřněný, z města a techniky přeorientovaný například na krajinu, přírodu, na vlastní zdroje. To obnáší například na půdě GBR v tomto smyslu trochu provokativně zkoušet posadit paradoxní rovnítko mezi avantgardní a zpátečnický. Nerezignujeme tím na původní zaměření galerie současného výtvarného umění a sbírkotvorné instituce. Jsme však odpovědni jak legendám, tak dnes tvořícím umělcům a veřejnosti. Cílem je představit sbírky, otevřít galerii ven, symbolicky i doslova vystupit z budovy do prostoru, do krajiny prostřednictvím tří tematických, prolínajících se výstav, zaštítěných názvem KRAJINA+.

Výstava KRAJINA + (29. 4. – 25. 7. 2021) překročí hranice galerie a doprovodnými programy dosáhne až do Českého středohoří. První část výstavy představí vybraná díla krajinomalby ze sbírek GBR, která budou doplněna díly současných umělců (Tomáš Polcar | Mariana Alasseur | Dagmar Šubrtová | Barbora Němcová | Aleš Růžička | Petr Gruber, Jiří Kubový). Druhá část se dotýká land artu, konkrétně prezentace fotografií a publikace „Současná umělecká díla v krajině“, doplněné tematickou přednáškou jejích autorek – Dagmar Šubrtové a Radoslavy Schmelzové. Třetí součástí projektu KRAJINA + je výstava historických fotografií  se samostatnou vernisáží (konec května 2021). Unikátní objev fotografických skleněných desek, zachycuje okolí Loun i město samotné na přelomu 19. a 20. století, v době rozvoje turistiky. Expozice vzniká ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech.