Search

Když jsem sníval u řeky, zasvětil jsem svou obraznost vodě, čiré zelené vodě, vodě, kterou se zelenají louky. Nedokážu usednout u potoka, aniž upadnu do hlubokého snění, aniž pocítím dávné štěstí… Nemusí to být potok u nás doma, voda u nás doma. Ze všech pramenů vyvěrá stejná vzpomínka.

Gaston Bachelard

Filosof a spisovatel Gaston Bachelard (1884–1962) ve své studii vydané pod titulem Voda a sny v Paříži roku 1942 rozvíjí představu vody jako živlu, disponujícího materializující obrazností. V substanci vody rozpoznává určitý druh niternosti, velmi odlišné od niternosti, jakou sugeruje „hloubka“ ohně nebo kamene. Tato proměnlivá a materializující substance je v ohnisku zájmu hlavního výstavního projektu VODA Galerie Benedikta Rejta v roce 2022.  Výstavu bude postupně prosakovat do všech pater galerie na rozloze 1500 m2, prvně se díla objeví i na vstupním roštu. Největší výstavní projekt roku 2022 má tři části. Na Světový den vody 22.3. otevřeme první část expozice OBRAZY, PLASTIKY, PROJEKCE. Klasický rozměr tematické výstavy rozšíříme v květnu o site specific instalaci AQUARIUM Vladimíra Buriana a v červnu mezioborovým směrem do oblasti vědy v LABORATORIU Diany Siswartonové.

Galerie Benedikta Rejta se v rámci svého současného zaměření upírá směrem ke krajině, k land artu, a navazuje spolupráci také s vysokoškolskými ateliéry, které mají podobný fokus. K venkovním instalacím byl přizván Ateliér přírodních materiálů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vedený Robertem Vlasákem a Janem Krtičkou. Instalace budou vznikat během výstavy. Pro panelovou výstavu krajinářských projektů, zaměřených na vodu v krajině, je přizván Ateliér Salzmann / Bečvářová Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT.

—————————————————————————————————————–

I. OBRAZY | PLASTIKY | PROJEKCE

23.3. – 11.9.2022

Čtyři živly, vodu, vzduch, oheň a zemi, nalezneme jako věčné prvky prazákladu světa již u předsokratovských filosofů. Voda je činným prapočátkem, potravou světa, ale i možnou příčinou jeho zániku. Noříme se do vody, abychom se očistili, obrodili a vzkřísili. Přicházíme k jezerům, řekám i mořím, pohrouženi odpoutáváme se alespoň na chvíli od rozmanitých fixací, odkládáme svoji tíhu, necháváme se přijímat. Sami jsme voda. /Lucie Šiklová/

První otevíraná část výstavy VODA | vernisáž 22.3.2022 18.00 | představuje proměnlivý živel v dílech současných umělců s tematickými „intervencemi“ z našich depozitářů. Navazuje tak na stejnojmennou výstavu Voda / Proměny živlu v českém umění 19. a 20. století, připravenou kurátorkami Lucií Šiklovou ve spolupráci s odbornicí na 19. století Šárkou Leubnerovou pro Galerii Klatovy / Klenová na sklonku roku 2019. Tehdy projekt zastihlo období největších lockdownů a možnost vidět klatovskou výstavu na vlastní oči byla velmi omezená. Téma vodního živlu je nevysychající, přesto dvakrát nevstoupíš do téže řeky. Voda plyne. To platí právě v případě aktuální výstavy, připravované na míru specifického prostoru galerie. Scénář vynechává celé 19. století, letmo se dotkne moderny a umění druhé poloviny 20. století intervencemi ze sbírkového fondu galerie. Jádrem jsou reflexe vodního živlu, vodní materie v současném umění. Záběr je tedy především na díla umělců, pro něž je v tvorbě právě tato substance nějakým způsobem typická, častá, důležitá. Vystavena budou díla z oblasti malby, sochy, fotografie, videoartu, instalace, opomenuta nezůstane ani zvuková a interaktivní složka.

VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI.

Mariana Alasseur / Jitka Anlaufová / Marie Blabolilová / David Cajthaml / Kurt Gebauer / David Frank / Marie Filippovová / Jolana Havelková / Jan Hísek / Xenia Hoffmeisterová / Veronika Holcová / Eliška Jakubíčková / Martin Janíček / Iva Kolorenčová / Jan Kovářík / Ondřej Maleček / Miloslav Moucha / Petr Pastrňák / Tomáš Polcar / Lada Semecká / Jiří V. Slavíček / Miloš Šejn / Pavel Šmíd / Jakub Špaňhel / Dagmar Šubrtová / Roman Trabura / Jan T. Urant / Markéta Varadiová / Michaela Vélová Maupicová / Vladimír Véla / Jiří Voves / Jindřich Zeithamml

INTERVENCE Z DEPOZITÁŘŮ SBÍRKY GBR Václav Cigler, Jiří David, Alén Diviš, František Foltýn, Igor Hlavinka, František Hudeček, Jiří John, Olga Karlíková, Jánuš Kubíček, Alena Kučerová, Josef Lada, Kamil Lhoták, Jiří Mrázek, Pavel Nádvorník, Jaroslava Pešicová, Zdena Strobachová, Václav Špála, Karel Špillar, Jindřich Štyrský, Jiří Toman a ze soukromých sbírek Karel Šlenger a Jaroslav Panuška

II. AQUARIUM | Vladimír Burian

20.5. – 11.9.2022

Druhá část výstavy VODA s názvem AQUARIUM | vernisáž 19.5.2022 v 18.00 | je světelná, site specific instalace, umocňující prožitek vody, jako naší materiální podstaty. Zážitek meditativního ponoru do hlubin přináší uvolnění, osvěžení a hlubokou relaxaci.

III. LABORATORIUM | Diana Siswartonová

4.6. – 11.9.2022

LABORATORIUM | vernisáž 3.6.2022 v 18.00. Třetí částí výstavy s názvem LABORATORIUM se dostáváme do samého středu nového vědění o vodě. Diana Siswartonová – expertka a propagátorka – ukazuje zcela nový pohled na tento fenomén, neboť přes dvacet let sleduje světové vědecké výzkumy fyzikálních vlastností vody a jejich aplikace. Její vodní LABORATORIUM umisťujeme do nejhlubších podzemních prostor galerie. Bude místem interaktivních her s vodou i prostorem pro edukaci.

Kurátorka a koncept Lucie Šiklová | grafické řešení Helena Šantavá | vektorové ilustrace

Ráchel Trojanová |

Aquarium | světelná instalace Vladimír Burian | 20. 5. – 12. 9. 2022, vernisáž 19. 5. 2022 v 18 00 h

Laboratorium | Diana Siswartonová | 4.6. – 12. 9. 2022, vernisáž 3. 6. 2022 v 18 00 h

Krajinářské projekty Ateliér Salzmann, Ústav krajinářské architektury FA ČVUT

Venkovní instalace Ateliér přírodních materiálů FUD UJEP

Produkce Michaela Drápalová | instalace Matěj Mauric, Matyáš Polcar |lepená grafika Jakub Čermák |tisk Protisk České Budějovice

Doprovodný program lektorský tým GBR |

Projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury, ČR, Ústeckého kraje a města Louny

Doprovodné programy (tematické přednášky, koncerty, taneční vystoupení ad) budou zveřejňovány na galerijním vebu

Výstavní projekt VODA doprovází venkovní instalace edukativní výstavy ENERGIE A CIVILIZACE, která se bude konat na Mírovém náměstí v Lounech ve dnech 3.6. – 21.6.2022. Akci pořádá Informační centrum města Louny ve spolupráci s GBR. Vernisáž bude probíhat 3.6.2022 od 15.00. Seznam hostů a doprovodný program bude upřesněn v průběhu května.