Search

 

Krása | 28.4.-29.10. 2023

„Věříme v iniciační a úzdravnou moc umění. Věříme v pozitivní sílu krásy. Zakládáme na vizuálním vjemu, ale zároveň otevíráme prostor pro všechny smysly. Z přesycenosti světa venku zveme do čistého prostoru galerie k setkání s katalyzátory krásy.“

V Kráse se prolíná současné výtvarné a živé umění, neobvyklá prezentace vybraných sbírkových děl i mezioborová spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví. Inspiruje k celostnímu prožitku skrze vizuální i další smyslové prožitky – přináší vůně, pohyb, hudbu, tanec.

Z vizuální přesycenosti světa venku necháváme příchozí v rámci minimalistické instalace vstupovat do prostoru individuálního vnímání krásy. Chceme krásu zprostředkovat celostně. Skrze všechny smysly.

Mezi zastoupenými díly jsou objekty Elipsa, Dech a Tři princové Jindřicha Zeithammla, instalace Světlo Kamily Ženaté, videoprojekce Ayahuasca Jakuba Nepraše, malba Galaxie a Smaragd Adama Kašpara, skleněná instalace pro 12 vůní Paralelní ladění Lady Semecké a gotická Madona ze Svérázu. Prostřednictvím proměnné instalace se postupně představí 12 děl ze sbírek GBR vybraných k dialogu s díly v hlavní expozici. Součástí experimentální instalace je tanec a performance v expozici.  

Součástí výstavy je bohatý doprovodný program, který najdete v aktuálním programu na webových stránkách nebo mezi událostmi na Facebooku.


Lada Semecká

Lada Semecká je sklářská výtvarnice specializující se na výtvarné umění i užitý design. Sklářské tvorbě se věnovala na vysoké škole UMPRUM v ateliéru skla, pod vedením profesora a pedagoga Vladimíra Kopeckého nebo v rámci doktorského studia na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně. Věnuje se tvorbě skleněných objektů a designových předmětů. Její práce jsou známé pro svou jedinečnou kombinaci křehkosti a minimalismu, kterou mezinárodní porota Designbloku v roce 2022 ocenila za mimořádný počin cenou Grand Prix. Její práce se objevily v mnoha výstavách po celém světě – naposledy například v rámci výstavy Made by Fire na Salone del Mobile Milano 2023 a Milan Design Week 2023. Semecká je také aktivní jako pedagožka a přednáší na vysokých školách v České republice.

Adam Kašpar

Adam Kašpar studoval na pražské AVU v ateliéru malby u profesora Martina Mainera, kde si uvědomil, jak klíčovou roli pro něj příroda hraje. Jako jeden z mála současných umělců se věnuje klasickému a realistickému zachycení krajiny. Jeho práce jsou známé pro svou precizní a realistickou techniku, která se promítá i do samotného studia krajiny do nejmenších detailů. Malba je propojena se zkoumáním různých jevů a často překračuje až do přírodovědného bádání. To dokládá i pozvání České geologické služby na expedici v Mongolsku, kam se už Adam Kašpar podruhé vydal.

Kamila Ženatá

Kamila Ženatá vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v grafickém ateliéru u profesora Ladislava Čepeláka. Později se místo grafiky začala intenzivněji věnovat malbě a v současné době se věnuje především výstavním projektům spojujícím různá média od videí přes malby, fotografie, text i audiovizuální instalace. Kromě výtvarné činnosti se Kamila Ženatá zabývá i psychoanalytickou psychoterapií.  

Jakub Nepraš

Jakub Nepraš je současný český umělec, který na Akademii výtvarných umění v Praze studoval monumentální tvorbu u Aleše Veselého a později nová média u Michaela Bielického a Veroniky Bromové. Tvorba Jakuba Nepraše se zaměřuje na práci s videem a pohyblivým obrazem. Ve video kolážích se často objevují fragmenty z architektury a urbanismu, kombinující se s organickými a přírodními formami. Důležitou součástí instalací je ale také audio prvek. Neprašova kariéra se rozvíjí i na mezinárodní úrovni, přičemž jeho dílo bylo prezentováno na mnoha výstavách současného umění a obdržel i několik mezinárodních ocenění.

Jindřich Zeithamml

Jindřich Zeithamml studoval od roku 1968 na pražské Akademii výtvarných umění a později na Staatliche Kunstakademie v Düsseldorfu. V roce 1995 se na AVU stal profesorem. Jeho díla převážně pracují s objekty jednoduchých geometrických tvarů, jejich povrchy prochází úpravou nebo jsou nechány v surovém stavu. Ve svých objektech spojuje geometrii, minimalismus i filozofické smýšlení o světě. Jeho díla jsou součástí evropských sbírek, výstav i ocenění – jako například 1. cena Art Cologne v Kolíně nad Rýnem v roce 1982.


Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová

Koncepce výstavy: Lucie Šiklová a Kateřina Melenová

Vystavující umělci: Adam Kašpar, Jakub Nepraš, Jindřich Zeithamml, Lada Semecká, Kamila Ženatá

Umělecká spolupráce: Zdeněk Sokol, Tomáš Vavříček, Jan Krtička, Eliška Brtnická, Markéta Cukrová, Mezinárodní festival Tanec Praha a Tereza Ondrová, Tereza Lenerová, Yana Reutova a spol.

Projekt vznikl pod záštitou Ministerstva kultury ČR, děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a za podpory Ústeckého kraje, ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a Mezinárodním festivalem Tanec Praha.