Search

MILOSLAV MOUCHA | CESTA | 10.12.2021 – 6.3.2022

Sérii výstav GBR v roce 2021 uzavře podzimní retrospektivní výstava díla MILOSLAVA MOUCHY (11.11. – 16.1.2021) , výtvarníka světového významu, který část svého života prožil ve Francii, kde působil jako profesor na École des Beaux-Arts v Besançonu, a tak je jeho dílo zastoupeno v několika francouzských muzeích moderního umění, včetně Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou v Paříži, ale také v Národní galerii v Praze a dalších našich významných institucích. Jeho dílo se přes symbolistní vliv (Zrzavý, Diviš, Preisler) postupně vyvíjelo ke konceptuální tvorbě, s níž se prosazuje v 70. letech jako umělec na francouzské scéně. Pak ale koncept překračuje, aby se ukotvil v geometrických formách (kruh, elipsa, čtverec, obdélník, linie) a posléze v krajině jako prostředku, jenž hovoří sám za sebe. Obsahovou inspiraci hledá Moucha v biblických textech, v Tóře a v Knize stvoření, v propojení mikrokosmu a makrokosmu, duchovního a materiálního světa a v posledku právě v krajině. Výstava tak jako 4. věta symfonie symbolicky shrnuje a završuje letošní program.

VODA | 23.3.2022 – 11.9.2022

Když jsem sníval u řeky, zasvětil jsem svou obraznost vodě, čiré zelené vodě, vodě, kterou se zelenají louky. Nedokážu usednout u potoka, aniž upadnu do hlubokého snění, aniž pocítím dávné štěstí… Nemusí to být potok u nás doma, voda u nás doma. Ze všech pramenů vyvěrá stejná vzpomínka.

Gaston Bachelard

Filosof a spisovatel Gaston Bachelard (1884–1962) ve své studii vydané pod titulem Voda a sny v Paříži roku 1942 rozvíjí představu vody jako živlu, disponujícího materializující obrazností. V substanci vody rozpoznává určitý druh niternosti, velmi odlišné od niternosti, jakou sugeruje „hloubka“ ohně nebo kamene. Tato proměnlivá a materializující substance je v ohnisku zájmu hlavního výstavního projektu VODA Galerie Benedikta Rejta v roce 2022.  Výstavu představíme ve všech čtyřech patrech galerie na rozloze 1500 m2 a na vstupním roštu. Klasický rozměr tematické výstavy rozšiřujeme sice specific instalacemi i mezioborovým směrem do oblasti vědy.

MONIKA IMMROVÁ | sochy

PAVEL NÁDVORNÍK | fotografie

6.10.2022 – 4.12.2022

KONSTRUKTIVNÍ TENDENCE | výstava ze sbírek galerie | 15.12.2022 – 16.4.2023