Strpení, prosím...

Knihovna 

Knihovna Galerie Benedikta Rejta je specializovanou neveřejnou knihovnou, sloužící potřebám zaměstnancům galerie, badatelům, studentům a odborné veřejnosti. Knihovna má bezmála 14 tisíc knihovních jednotek rozdělených do dvou částí: katalogy a monografie jednotlivých výtvarných umělců a naučná literatura rozdělená do oborů filozofie a estetika, dějiny umění a umělecké směry, architektura, fotografie a designu.

V současné době pracujeme na zprovoznění on-line katalogu.

Výpůjčky probíhají pouze prezenčně, po předešlé domluvě mailem na knihovna@gbr.cz.

 

Historie knihovny 

První zápisy do přírůstkového seznamu galerijní knihovny byly vytvořeny 14. března 1966 bezprostředně po schválení návrhu na zřízení GBR z 1. března 1966. Tento základ tvořily knihy převzaté z Oblastního muzea v Lounech. 

V roce 1967 vznikl plán stavby nové budovy galerie s „…..knihovnou otevřenou veřejnosti“, který nebyl realizován.

V sedmdesátých letech se do fondu knihovny dostávaly zahraniční publikace v němčině, angličtině, polštině, ruštině a maďarštině, nedostupné v normalizační době ani v Praze.

1980 přišel externě pracovat do galerijní knihovny ředitel Městské knihovny Louny Jiří Jedlička. Ten vymyslel předmětové třídění knih a vybudoval lístkový katalog knih i novinových a časopiseckých článků. Před rokem 1989 externě pracoval v galerijní knihovně i budoucí ředitel Městské knihovny Louny PhDr Ivo Markvart.

V letech 2001-2004 byla zahájena evidence rozsáhlého fondu v systému Clavius.

 

 

 

 

zavřít