Strpení, prosím...

Historie GBR

Galerie Benedikta Rejta se zrodila v šedesátých letech minulého století z výjimečného kulturního fenoménu, jenž město Louny vynesl mezi ohniska české kultury. Stalo se tak díky nadšení a tvorbě silných uměleckých osobností Jana Sekery, Zdeňka Sýkory, Kamila Linharta, Vladimíra Mirvalda, Emila Juliše, Josefa Hlaváčka, Josefa Šimůnka, Jana Jíry a mnohých dalších. Své talenty, erudici i organizační schopnosti vložili do budování kulturního prostředí a připravili tak půdu pro vznik galerie. V prosinci 1964 ředitel Okresního muzea, sochař Josef Šimůnek, institucionálně zaštítil vznik galerijního oddělení, které od 1. listopadu 1965 vedl Jan Sekera. V březnu 1966 se oddělení osamostatnilo a vznikla autonomní Galerie Benedikta Rejta, specializovaná na soudobé umění.

GBR nese jméno architekta Benedikta Rejta (1454–1536), v jehož tvorbě se snoubí principy gotického dekorativního naturalismu se striktní geometrií přísných renesančních konstrukcí. Pojmenování po tvůrci síťových kleneb, rozkročeném mezi dvěma epochami je tak vzhledem k zaměření galerie symbolické hned na několika úrovních. V roce 1967 dostala GBR budovu starého měšťanského pivovaru se záměrem přizpůsobit ji k provozu galerie. Přestavba byla zahájena v roce 1969, ale až do roku 1998 galerie realizovala výstavy v alternativních prostorách, a to převážně v Malé galerii na Mírovém náměstí. V tomto období se významnou složkou její práce staly putovní výstavy na mnoha místech regionu.

Jan Sekera byl ředitelem galerie až do roku 1988, poté vedla instituci Alica Štefančíková. Její iniciativou byla budova mezi lety 1995-1998 rekonstruovaná podle návrhu architektů Emila Přikryla, Tomáše Bezpalce a Tomáše Novotného. Na první pohled jednoduchá stavba galerie ve své jedinečné architektonické kompozici skrývá původní dispozice pivovaru, klenby a pilíře s hrubým kamenem i výhled na krajinu českého Středohoří a řeku Ohře. Harmonické spojení historie, současnosti a nadčasového přístupu architekta Emila Přikryla a jeho kolegů bylo v roce 2004 nominováno na Evropskou cenu za architekturu – Mies van der Rohe Award.

Alica Štefančíkována místě ředitelky galerie setrvala až do roku 2020. Od září téhož roku je ředitelkou GBR Kateřina Melenová a hlavní kurátorkou Lucie Šiklová.

 

Doprovodný a edukační program

Obsah doprovodného programu v GBR koncipujeme a realizujeme s ohledem na různé věkové kategorie i specifické zájmy návštěvníků. Náplň provazujeme s aktuální výstavou, sbírkou i kontextem historie galerie. V doprovodných programech nechybí workshopy pro dospělé, aktivní seniory či kulturní program ve formě koncertů, promítání filmů nebo přednášek. K tvorbě edukačních i doprovodných programů ke spolupráci oslovujeme umělce, pedagogy i odborníky ve svých oborech. 

Edukační oddělení GBR intenzivně spolupracuje s mateřskými, základními, středními školami a základními uměleckými školami. V edukačních programech klade pak důraz na výklad témat výstav prostřednictvím interaktivních prohlídek i výtvarných experimentů. Obdobný princip pak aplikuje na animační programy a workshopy pro veřejnost určené pro ty nejmenší a jejich rodiče. Detailnější informace můžete nalézt v sekci edukační programy nebo se podívejte na naši aktuální nabídku Art Club pro děti, dospělé a seniory. 

Vybrané proběhlé akce můžete objevovat v našem archivu doprovodných programů.

 

Publikační činnost

V rámci příležitostné publikační činnosti vydáváme katalogy k jednotlivým výstavním projektům, na kterých spolupracujeme s umělci a odborníky. Mezi naše tituly patří Průvodce poutníků po stopách malířů krajiny: Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, publikace o umělcích Olga Karlíková a Ivan Chatrný nebo úspěšný katalog Konstruktivní tendence. Vydané katalogy i další publikační činnosti můžete objevovat ve foyer galerie nebo online v galerijním e-shopu.

 

zavřít